Жаңалықтар

26.09.2014
Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының мемлекеттік қызметтері

Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының мемлекеттік қызметтері
04.09.2014
Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын насихаттау мақсатында мақала

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын насихаттау мақсатында мақала
04.09.2014
Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының 2014 жылдың 1 жартыжылдығына есебі

Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының 2014 жылдың 1 жартыжылдығына есебі
24.07.2014
Казакстан Республикасыныц Б^оршаганортаны коргау министршщ 2007 жылгы30 наурыздагы № 94-е «К^оршаган ортагаэмиссияларга руксат беру уш*нкужаттардын нысандарын жане оларды 95Syfтолтыру тэрт1бш бекггу туралы»буйрыгына 03repicTep енпзу туралы

Казакстан Республикасыныц Б^оршаган
ортаны коргау министршщ 2007 жылгы
30 наурыздагы № 94-е «К^оршаган ортага
эмиссияларга руксат беру уш*н
кужаттардын нысандарын жане оларды 95Syf
толтыру тэрт1бш бекггу туралы»
буйрыгына 03repicTep енпзу туралы
28.04.2014
Үкіметтік емес ұйымдармен қатты тұрмыстық қалдықтарды бөліп жинауды насихаттау қызметтерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі

Үкіметтік емес ұйымдармен қатты тұрмыстық қалдықтарды бөліп жинауды насихаттау қызметтерін
мемлекеттік сатып алу жөніндегі
05.03.2014
конкурс жеңімпазы туралы хабарлама

конкурс жеңімпазы туралы хабарлама
25.12.2013
орман шаруашылықтары бойынша

орман шаруашылықтары бойынша
24.12.2013
Е-лицензировании

Е-лицензировании
23.12.2013
Сыбайлас жемқорлық - қоғам дерті

Сыбайлас жемқорлық - қоғам дерті
23.12.2013
Су қорғау аймақтары мен белдеулері

Су қорғау аймақтары мен белдеулері
23.12.2013
Жер қойнауын пайдалнушылар бойынша ақпарат

Жер қойнауын пайдаланушылар бойынша ақпарат
16.08.2012
Назар аударыңыздар! Қаржы пирамидасы туралы

Назар аударыңыздар! Қаржы пирамидасы туралы

Беттер