Қоршаған ортаға эмиссиялардан бюджетке түсетін түсімдер туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2016 жылғы 31 мамырдағы
№231 бұйрығына
1-қосымша
1. Қоршаған ортаға эмиссиялардан бюджетке түсетін түсімдер туралы 2018 жылдың қорытындысы бойынша ақпарат
Облыстың, республикалық маңызды қаланың, елорданың атауы
Қоршаған ортаға эмиссиялардан түсетін түсімдердің жоспары, млн. теңге Қоршаған ортаға эмиссиялардан түсетін нақты түсімдер, млн. теңге
1
Ақтөбе облысы
10 012,19 449,9
Энергетика министрінің
2016 жылғы 31 мамырдағы
№231 бұйрығына
4-қосымша
1. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға бюджет шығыстары туралы 2018 жылдың қорытындысы бойынша ақпарат
Іс-шараның атауы
Іс-шараның өтетін жері
Жауапты тапсырыс беруші және орындаушы
Бөлінген сома мөлшері мың теңге
Игеріл ген сома мың теңгеТолық ақпарат алу үшін байланыс телефоны және электрондық мекен жайы
1
Аудан бюджеттерін дамытуына нысаналы трансферттер (облыс маңызы бар қалалар) көлік инфрақұрылымын дамыту
Ақтөбе қаласы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
1664116,3
1684987,3Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
2
Автокөлік жолдырының жұмысын қамтамасыз ету
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
741149,0
741149,0Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
3
Облыстық маңызы бар және елді мекендердің көшелерінің автокөлік жолдарын күрделі және орташа жөндеу
Ақтөбе қаласы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
2220952,0
2220951,4Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
4
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
5587047,0
5619096,1Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
5
Орманды молықтандыру және ағаш өсіру, күзету, қорғау
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
418033,0
418030,6Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
6
Жануарлар әлемін қорғау
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
9705,0
0Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
7
Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
28298,0
27297,6Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
8
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
73871,0
73866,8Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
БАРЛЫҒЫ:
10743171,3
10785578,8
Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2016 жылғы 31 мамырдағы
№231 бұйрығына
1-қосымша
Нысан
Қоршаған ортаға эмиссиялардан бюджетке түсетін түсімдер туралы ақпарат
Облыстың, республикалық маңызды қаланың, елорданың атауы
Қоршаған ортаға эмиссиялардан түсетін түсімдердің жоспары, млн. теңге
Қоршаған ортаға эмиссиялардан түсетін нақты түсімдер, млн. теңге
1
Ақтөбе облысы
10 701,4
11178010,0
Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2016 жылғы 31 мамырдағы
№231 бұйрығына
4-қосымша
Нысан
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға бюджет шығыстары туралы ақпарат
Іс-шараның атауы
Іс-шараның өтетін жері
Жауапты тапсырыс беруші және орындаушы
Бөлінген сома мөлшері мың теңге
Игеріл ген сома мың теңге
Толық ақпарат алу үшін байланыс телефоны және электрондық мекен жайы
1
Аудан бюджеттерінің мақсатты трансферттік дамуына (облыстық маңызы бар қалалар) транспорттық инфрақұрылым дамуына
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ
1 069 903,1
1 069 853,9
Ақтөбе қаласы Сәңкібай батыр даңғылы 1
8-71-32-55-76-26
2
Автокөлік жолдырының жұмысын қамтамасыз ету
Ақтөбе қаласы
«Ақтөбе қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
741 149,0
741 149,0
Ақтөбе қаласы Сәнкібай батыр даңғылы 10,
кабинет 6
416765
416766
3
Ақтөбе қаласындағы көлік инфрақұрылымын дамыту
Ақтөбе қаласы
«Ақтөбе қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
164 058,5
164 055,3
Ақтөбе қаласы Сәнкібай батыр даңғылы 10,
кабинет 6
416765
416766
4
Облыстықмаңызы бар жәнеелдімекендердіңкөшелерінің автокөлік жолдарын күрделіжәнеорташажөндеу
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ
2 237 702,6
2 237 702,5
Ақтөбе қаласы Сәңкібай батыр даңғылы 1
8-71-32-55-76-26
5
Елдімекендердіабаттандыружәнекөгалдандыру
Ақтөбе облысы
Ақтөбе облысының аудандары және Ақтөбе қаласының әкімдіктері
6 381 949,1
6 377 368,7
6
Орманды молықтандыру және ағаш өсіру, күзету, қорғау
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
395 932,5
395 925,1
Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
7
Жануарлар әлемін қорғау
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
7 500,0
7 500,0
Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
65 959,2
65 958,7
Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
8
Жастарсаясатысаласындағыөңірлікбағдарламалардыіскеасыру
Ақтөбе облысы
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
75 785,0
75 784,6
Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 40, .№617
8-71-32-55-09-26
БАРЛЫҒЫ:
11 139 939,0
11 135 297,8