Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Тамыз айы бойынша Ақтөбе қаласының қоршаған орта жағдайы
Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының ластану жағдайы
Стационарлы желілердің мәліметіне сай, тамыз айы бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі өте жоғары деңгейде екенін «Казгидромет» РМК бақылауы көрсетті. Ол қалыпты көрсеткіштің 17-ге тең мәнімен анықталды. Ауаның ластануы бойынша барлығы 929 жағдайы орнатылды, соның ішінде салмақталған бөлшектер бойынша 1 ШРК-дан астам – 25 жағдай, көміртегі оксиді бойынша – 29, аммиак бойынша – 2, озон бойынша – 473, күкіртті сутек бойынша – 352, сонымен қатар, 5 ШРК-дан астам –ауаны күкіртті сутекпен ластаудың 41 жағдайы және 10 ШРК астам – 9 жағдай орнатылады.
Жалпы қала бойынша орташа айлық концентрацияның өлшенген бөлшектердің көлемі 1 ШРК, ал қалған ластаушы заттар бойынша ШРК мәнінен асып кету нормалары орнатылмаған.
Салмақталған бөлшектердің ең жоғарғы бір реттік концентрациясы – 2,5 ШРК, көміртегі оксиді – 4,5 ШРК, күкірт диоксиді – 1,4 ШРК, күкіртті сутек – 17,4 ШРК, аммиак – 1,5 ШРК құрайды.
Ақтөбе қаласының жерүсті су сапасы
Шілде айында Елек өзеніндегі судың температурасы 20-260С, сутек көрсеткіші 7,87 бірлік, орташа есеппен еріген оттегінің судағы концентрациясы 6-17 мг/дм3 құрайды. ШРК-ның асып кетуі бор бойынша – 11,3 ШРК, мыс бойынша – 1,5 ШРК, (6) хром бойынша – 1,7 ШРК құрайды.
Судың ластану деңгейі жоғары болып бағаланылады
Стационарлы желілердің мәліметіне сай, шілде айы бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі өте жоғары деңгейде екенін «Казгидромет» РМК бақылауы көрсетті. Ластану деңгейін бағалау үшін екі көрсеткіштер, яғни қалыпты индекс тең – 30 және тең көп қайталануы тең – 14қолданылады. Ауаның ластануы бойынша барлығы 936 жағдайы орнатылды, соның ішінде салмақталған бөлшектер арналған 1 ШРК-дан астам – 58 жағдай, көміртегі оксиді бойынша – 15, күкіртсутегі – 650, сонымен қатар, 5 ШРК-дан астам –ауаны күкіртсутегімен ластау 148 жағдайы және 10 ШРК астам – 59 жағдай орнатылады.
Жалпы қала бойынша орташа айлық концентрацияның өлшенген бөлшектердің көлемі 1 ШРК, ал қалған ластаушы заттар бойынша ШРК мәнінен асып кету нормалары орнатылмаған.
Салмақталған заттардың максимальды-реттік концентрациясы – 2,7 ШРК, көміртегі оксиді – 4,8 ШРК, күкіртсутегі – 29,5 ШРК құрайды.
Ақтөбе қаласының жерүсті су сапасы
Шілде айында Елек өзеніндегі судың температурасы 22-240С, сутек көрсеткіші 7,86 бірлік, орташа есеппен еріген оттегінің судағы концентрациясы 8,62 мг/дм3 құрайды. ШРК-ның асып кетуі сульфат иондары бойынша – 1,1 ШРК, бор бойынша – 6,0 ШРК, тұз аммонийі – 3,0 ШРК, мыс бойынша – 1,5 ШРК, хром бойынша – 1,9 ШРК және марганец бойынша – 8,8 ШРК құрайды.
Қарғалы өзеніндегі судың температурасы 190С деңгейінде, сутегі көрсеткіші 7,45 бірлік, орташа есеппен еріген оттегінің судағы концентрациясы 9,5 мг/дм3 құрайды. ШРК-ның асып кетуі тұз аммонийі бойынша – 1,2 ШРК, мыс бойынша – 16,0 ШРК, мырыш бойынша – 2,6 ШРК және марганец бойынша – 8,2 ШРК құрайды. Елек және Қарғалы өзендеріндегі судың ластану деңгейі жоғары болып бағаланылады.
Добавлено: 
07.09.2017 - 05:00
Последние изменения: 
07.09.2017 - 05:00