Аңшылық алқаптарын бекіту беру туралы Ақтөбе облысының 2018 жылғы 8 маусымдағы № 248 қаулысы

Аңшылық алқаптарын бекіту беру туралы Ақтөбе облысының 2018 жылғы 8 маусымдағы № 248 қаулысы