Бос орындарға орналасу сұрақтары бойынша ақпарат беруге өкілетті тұлғалардың Т.А.Ә, номірі мен электрондық поштасы

Бос орындарғаорналасумәселелеріжөніндегі консультация беругеуәкілеттітұлға
Шарипова Баян Сарсеновна
Байланыс телефоны: 8 (7132) 55-09-23