Общественные слушания

21.01.2020 ж.
«Қазхром» ТҰҚ» АҚ филиалы – Дөң тау-кен байыту комбинаты «Қазхром» ТҰҚ» АҚ филиалы – Дөң тау-кен байыту комбинаты «Дөң» кенішінің «Геологическое 1» хром кенорны тау-кен жұмыстарының жоспарына» қоса берілетін «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі (ҚОҚБ)» және «Қазхром» ТҰҚ» АҚ филиалы – Дөң тау-кен байыту комбинаты «Дөң» кенішінің «Геологическое 1» кенорнын хром кенін өндіру бойынша операция салдарын жоюдың шамамен құнын есептеу әдістемесі және жою жоспары» жобалары бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: info@algeoritm.kz, Akhmet.Kalabayev@erg.kz.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Хромтау ауданы, Хромтау қаласы, Дөң тау –кен байыту комбинаты, 2-БА, Техникалық бөлім.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті» РММ.
Тапсырыс беруші: «Қазхром» ТҰҚ» АҚ филиалы – Дөң тау-кен байыту комбинаты, тел/факс:8 71336 21372, 8 71336 21751.
Құжаттаманы әзірлеуші: ҚОҚ бөлімі – «Сарыарқа экология» ЖШС, Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, Бұқар жырау даңғылы, 51/4 үй, 607- кеңсе. Тел.: 8-776-526-3131; «АлГеоРитм» ҒӨК» ЖШС, Қарағанды қ-сы, Республика даңғылы., 42-үй, 3-кеңсе, тел.: 8(7212)25-23-45, info@algeoritm.kz.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 19 ақпан жергілікті уақыт 14:00-де, Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қаласы, Дөң тау – кен байыту комбинаты, Кеншілер мәдениет үйі ғимаратының дәріс залы.

21.01.2020 г.
Донской ГОК – филиал АО «ТНК «Казхром» сообщает о проведении общественных сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проектам «Раздел «Охрана окружающей среды» (РООС) к Плану горных работ хромового месторождения «Геологическое 1» рудника «Донской» Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром», «План ликвидации последствий операций по добыче хромового месторождения «Геологическое 1» рудника «Донской» Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: info@algeoritm.kz, Akhmet.Kalabayev@erg.kz.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: Хромтауский район, г.Хромтау, Донской ГОК, АУ-2, Технический отдел.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: ГУ «Департамент Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Актюбинской области».
Заказчик: Донской ГОК – филиал АО «ТНК «Казхром» , тел/факс:8 71336 21372, 8 71336 21751
Разработчик: ТОО НПК «АлГеоРитм», г.Караганда, пр.Республики, д.42, офис 3. Тел.: 8(7212)25-23-45, info@algeoritm.kz; Раздел ООС - ТОО «Сарыарка экология», Карагандинская область, г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, здание 51/4, оф.607. Тел.: 8-776-526-3131.
Дата и место проведения: 19 февраля 2020 года в 14:00 (по местному времени), Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, здание Дома Культуры Горняков, лекционный зал.

20.01.2020 ж.
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС «Әлібекмола к/о МГДО Шығыс Өріктау к/о ШӨ-2 ұңғымаларының мұнай көлігімен Өріктау кен орнының мұнайлы жиегін жайластыру» және «Қожасай к/о ГКДҚ Шығыс Өріктау к/о ілеспе газ көлігімен Өріктау кен орнының мұнайлы жиегін жайластыру» жұмыс жобаларына Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) жобасы, сондай-ақ «Шығыс Өріктау кен орнының ШӨ-4 ұңғымасын жайластыру» жобасына ҚОҚ бөлімі, сонымен қатар «Шығыс Өріктау кен орнының ШӨ-3 ұңғымасын жайластыру» жобасына ҚОҚ бөлімі бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: b.issabayev@urikhtau.kz; Khamanova_E@kaznipi.k.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 10. «Өріктау Оперейтинг» ЖШС кеңсесі.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Мемсараптама» РМК.
Тапсырыс беруші: ««Өріктау Оперейтинг» ЖШС, тел: 8 (7132) 744-109, email: b.issabayev@urikhtau.kz.
Құжаттаманы әзірлеуші: «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» «КМГ Инжиниринг» филиалы, тел: 8 (7292) 47-02-90, Khamanova_E@kaznipi.k.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 17 ақпан жергілікті уақыт 12:00-де, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Батпақкөл а/о, Жағабұлақ ауылы, ауылдық клуб ғимараты.

20.01.2020 г.
ТОО «Урихтау Оперейтинг» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к рабочим проектам «Обустройство нефтяной оторочки месторождения Урихтау с транспортом нефти скважин ВУ-1, ВУ-2 м/р Восточный Урихтау на ЦПНГ м/р Алибекмола» и «Обустройство нефтяной оторочки месторождения Урихтау с транспортом попутного газа скважин м/р Восточный Урихтау на УКПГ-40 м/р Кожасай», также раздела ООС к проекту «Обустройство скважины ВУ-4 месторождения Восточный Урихтау», а также раздела ООС к проекту «Обустройство скважины ВУ-3 месторождения Восточный Урихтау».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: b.issabayev@urikhtau.kz; Khamanova_E@kaznipi.k.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: город Актобе, проспект Абилкайыр хана, 10, офис ТОО «Урихтау Оперейтинг».
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГП «Госэкспертиза».
Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг». Тел: 8 (7132) 744-109, email: b.issabayev@urikhtau.kz.
Разработчик: филиал «КМГ инжиниринг» - «КазНИПИмунайгаз». Тел: 8 (7292) 47-02-90, Khamanova_E@kaznipi.k.
Дата и место проведения: 17 февраля 2020 года в 12:00 (по местному времени), Актюбинская область, Мугалжарский район, с/о Батпакколь, с. Жагабулак, здание сельского клуба.

15.01.2020 ж.
«Мәртөк ауданы Сарыжар ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ «Қаратоғай ауылынан шығатын жолдағы Елек өзені арқылы өтетін көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасының Қоршаған ортаға әсерін бағалау (ҚОӘБ) жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: tooase@mail.ru; ap.hlebodarovka@mail.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 30.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Мемсараптама» РМК.
Тапсырыс беруші: «Мәртөк ауданы Сарыжар ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ, тел:
Құжаттаманы әзірлеуші: «АктобеСтройЭксперт» ЖШС, тел: 8-7132-41-65-42
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 14 ақпан жергілікті уақыт 14:00-де, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Қаратоғай ауылы, Болашақ көшесі, 2в, Қаратоғай ауылдық клубы (акт залы).

15.01.2020 г.
ГУ «Аппарат акима Сарыжарского сельского округа Мартукского района» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к рабочему проекту «Капитальный ремонт моста через реку Илек по дороге к выезду из села Каратогай».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: tooase@mail.ru; ap.hlebodarovka@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 30.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГП «Госэкспертиза».
Заказчик: ГУ «Аппарат акима Сарыжарского сельского округа Мартукского района». Тел:.
Разработчик: ТОО «АктобеСтройЭксперт». Тел: 8-7132-41-65-42.
Дата и место проведения: 14 февраля 2020 года в 14:00 (по местному времени), Актюбинская область, Мартукский район, с. Каратогай, ул. Болашак, 2в, здание Каратогайского сельского клуба (актовый зал).

14.01.2020 ж.
«Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ «Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы Шалқар көлінің түбін тазарту» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» (ҚОӘБ) жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: aktubvodproekt@mail.ru; stroitelstvo-06@mail.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Cәңкібай батыр даңғылы, 4 «В», «Актюбводпроект» ЖШС.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: ведомстводан тыс сараптама.
Тапсырыс беруші: «Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, тел: 56-14-53.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Актюбводпроект» ЖШС, тел: 53-62-61.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 18 ақпан жергілікті уақыт 10:00-де, Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қаласы, Әйтеке би көшесі, 47 «а», Шалқар ауданы әкімдігінің акт залы.

14.01.2020 г.
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к рабочему проекту «Очистка дня озера Шалкар Шалкарского района Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: aktubvodproekt@mail.ru; stroitelstvo-06@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: город Актобе, проспект Санкибай батыра, 4 «В», ТОО «Актюбводпроект».
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: вневедомственная экспертиза.
Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области». Тел: 56-14-53.
Разработчик: ТОО «Актюбводпроект». Тел: 53-62-61.
Дата и место проведения: 18 февраля 2020 года в 10:00 (по местному времени), Актюбинская область, Шалкарский район, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 47а, актовый зал акимата Шалкарского района.

13.01.2020 ж.
«AltynEx Company» АҚ «Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында орналасқан Юбилейное кен орнын игеру жоспары» жобасына Қоршаған ортан қорғау бөлімі (ҚОҚБ) материалдары бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: office@antal.kz.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, Бөкенбай батыр көшесі, 2, 5-қабат, «AltynEx Company» АҚ.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, экологиялық реттеу және бақылау комитеті»
Тапсырыс беруші: «AltynEx Company» АҚ, Ақтөбе қаласы, Бөкенбай батыр көшесі, 2, 5-қабат, тел: 8 (7132) 90-50-82.
Құжаттаманы әзірлеуші: «АНТАЛ» ЖШС, Алматы қаласы, Бұқар жырау көшесі, 33, 50-кеңсе, тел: 8 (727) 376-33-42.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 12 ақпан жергілікті уақыт 14:00-де, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қайыңды ауылдық округі, Алтынды ауылы, «AltynEx Company» АҚ кеңсе ғимараты.

13.01.2020 г.
АО «AltynEx Company» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по материалам раздела «Охрана окружающей среды» (РООС) к проекту «План горных работ месторождения Юбилейное, расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: office@antal.kz.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: город Актобе, ул. Бокенбай батыра 2, 5 этаж, АО «AltynEx Company».
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: Комитет экологического регулирования и контроля при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Заказчик: АО «AltynEx Company» , город Актобе, ул. Бокенбай батыра 2, 5 этаж. Тел: 8 (7132) 90-50-82.
Разработчик: ТОО «АНТАЛ», г. Алматы, ул. Бухар жырау, 33, офис 50. Тел: 8 (727) 376-33-42.
Дата и место проведения: 12 февраля 2020 года в 14:00 (по местному времени), Актюбинская область, Мугалжарский район, Кайындинский с/о, пос. Алтынды, здание офиса АО «AltynEx Company».

09.01.2020 ж.
«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауытының №4 балқыту цехының «УІК-600 уату-іріктеу кешенінің аспирациялау жүйесін реконструкциялау» жұмыс жобасына Қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау (ҚОӘБ) тарауы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: Tatyana.Samoilenko@erg.kz.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қ., 312-Атқыштар дивизиясы даңғылы, Өнеркәсіптік аймақ. Ақтөбе ферроқорытпа зауыты (ҚОҚБ).
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті» РММ.
Тапсырыс беруші: «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты, тел: 8 (7132) 973-679.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Эко Консалтинг» ЖШС 8 (701)720-71-40 , тел: 8 (701)720-71-40.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 10 ақпан жергілікті уақыт 10:00-де, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Бейбітшілік даңғылы, 29, Металлургтер мәдениет үйі.

09.01.2020 г.
Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по разделу Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочим проектам «Реконструкция систем аспирации дробильно-сортировочного комплекса ДСК-600» плавильного цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: Tatyana.Samoilenko@erg.kz.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, ул.312 Стрелковой дивизии, Промзона, АктЗФ (ОООС).
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГУ «Департамент экологии по Актюбинской области».
Заказчик: Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром», Тел: 8 (7132) 973-679.
Разработчик: ТОО «Эко Консалтинг», Тел: 8 (701)720-71-40.
Дата и место проведения: 10 февраля 2020 года в 10:00 (по местному времени), Актюбинская область, г.Актобе, просп. Бейбитшилик 29, Дом культуры металлургов.

06.01.2020 ж.
«Ақбұлақ» АҚ «Ә. Молдағұлова даңғылынан 312-атқыштар дивизиясы даңғылына дейінгі Тургенев көшесі бойындағы диаметрі 600 мм су таратқышты күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: akbulak@list.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 103, каб. 101.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Мемсараптама» РМК.
Тапсырыс беруші: «Ақбұлақ» АҚ, тел: 8 (7132) 549632.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Актюбгражданпроект» Ө.К., тел: 56-70-91. ҚОӘБ әзірлеуші: «Актобе ЭКО» ғылыми өндірістік кәсіпорны ЖШС, тел: 8 (7132) 55-06-94.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 6 ақпан жергілікті уақыт 10:00-де, Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 103, каб. 101.

06.01.2020 г.
АО «Акбулак» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по рабочему проекту «Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул. Тургенева от пр. А. Молдагуловой до пр. 312 Стрелковой дивизии».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: akbulak@list.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 103, каб. 101.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГП «Госэкспертиза».
Заказчик: АО «Акбулак». Тел: 8 (7132) 549632.
Разработчик: ПрК «Актюбгражданпроект», тел: 56-70-91, разработчик ОВОС: ТОО НПП «Актобе ЭКО», тел: 8 (7132) 549632.
Дата и место проведения: 6 февраля 2020 года в 10:00 (по местному времени), г. Актобе, ул. Маресьева, 103, каб. 101.

26.12.2019 ж.
«АКМЭЗ» ЖШС «Хромтау ауданының Жазық станциясында зауытты сыртқы сумен жабдықтау құрылысы қоршаған ортаға әсерді бағалау» (ҚОӘБ) жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: too.akmez@mail.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, Ә. Молдағұлова даңғылы, 46, каб. 407.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: ведомстводан тыс сараптама.
Тапсырыс беруші: «АКМЭЗ» ЖШС. Тел: 94-73-02.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Актюбводпроект» ЖШС.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 29 қаңтар жергілікті уақыт 10:00-де, Ақжар ауылы, Мәдениет үйі ғимараты.

26.12.2019 г.
ТОО «АКМЭЗ» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к проекту «Строительство внешнего водоснабжения завода ТОО «АКМЭЗ» на ст. Жазык Хромтауского района».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: too.akmez@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, каб. 407.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: вневедомственная экспертиза.
Заказчик: ТОО «АКМЭЗ». Тел: 94-73-02.
Разработчик: ТОО «Актюбводпроект».
Дата и место проведения: 29 января 2020 года в 10:00 (по местному времени), поселок Акжар, здание Дома культуры.

24.12.2019 ж.
«Сар-Тас Актобе» ЖШС «Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында орналасқан «Сартау-4» кен орнында магмалық тау жыныстары: құрылыс тасын (диабаз) өнеркәсіптік өндіру бойынша жұмыстарды жүргізу жобасы» объектісіне «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» (ҚОӘБ) және «Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында орналасқан «Сартау-4» кен орнында магмалық тау жыныстары: құрылыс тасын (диабаз) өнеркәсіптік өндіру операциялардың салдарын жою жоспарының жобасы және тау-кен жұмыстарының салдарын жоюдың болжамды құнын есептеу әдістері» жобалары бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: aktobe_inzh.s@mail.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, «Гүлдер» БТ, 96-үй. Тел: 8 (701) 213-66-63.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ.
Тапсырыс беруші: «Сар-Тас Актобе» ЖШС. Тел: 8-705-537-56-82.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Актобе ИнжСервис» ЖШС. Тел: 8-771-773-65-99.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 27 қаңтар жергілікті уақыт 14:00-де Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Мұғалжар ауылы, Зауыт көшесі, 6, ауылдық әкімдік ғимараты.

24.12.2019 г.
ТОО «Сар-Тас Актобе» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к проекту «Дополнение к проекту промышленной разработки месторождения магматических горных пород: строительного камня (диабаз) Сартауское-4 в Мугалжарском районе Актюбинской области» и проект плана ликвидации и методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче магматических горных пород: строительного камня (диабаза) месторождения Сартауское-4 в Мугалжарском районе Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: aktobe_inzh.s@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, СК «Гульдер», д. 96. Тел: 8 (701) 213-66-63.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Заказчик: ТОО «Сар-Тас Актобе». Тел: 8-705-537-56-82.
Разработчик: ТОО «Актобе ИнжСервис». Тел: 8-771-773-65-99
Дата и место проведения: 27 января 2020 года в 14:00 (по местному времени), Актюбинская область, Мугалжарский район, село Мугалжар, ул. Заводская, 6, здание сельского акимата.

20.12.2019 ж.
«Ақтөбе ферроқорытпа зауыты - «Казхром ТҰК» АҚ филиалы «Ақтөбе ферроқорытпа зауытының өндірістік ағынды суларына жергілікті ағынды суларды тазарту қондырғысын салу» жұмыс жобасына Қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімі (ҚОӘБ) бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: Tatyana.Samoilenko@erg.kz.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, 312 атқыштар дивизиясы, промзона, АФЗ ғимараты.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті» РММ.
Тапсырыс беруші: «Ақтөбе ферроқорытпа зауыты - «Казхром ТҰК» АҚ филиалы. Тел: 8 (7132) 973-679.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Стройиндустрия» ЖШС. Тел: 8 (7182) 512-486.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 23 қаңтар жергілікті уақыт 10:00-де Ақтөбе қаласы, Металлургтер мәдениет үйі ғимараты.

20.12.2019 г.
Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту «Строительство локальных очистных сооружении производственных сточных вод Актюбинского завода ферросплавов» филиала АО «ТНК «Казхром» .
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: Tatyana.Samoilenko@erg.kz.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, ул.312 Стрелковой дивизии, Промзона, здание АЗФ.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГУ «Департамент экологии по Актюбинской области».
Заказчик: Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром». Тел: 8 (7132) 973-679.
Разработчик: ТОО «Стройиндустрия». Тел: 8 (7182) 512-486.
Дата и место проведения: 23 января 2020 года в 10:00 (по местному времени), г. Актобе, Дом культуры металлургов.

Беттер