Общественные слушания

18.12.2019 ж.
«Компания ТекшеТас» ЖШС «Өндіру зауытын салу құрылыс қиыршық «Компания ТекшеТас» ЖШС (жатақхана, ұсақтау-сұрыптау кешені) Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы, Мұғалжар селосы 602 уч.» жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: tyansergey79@gmail.com.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, Айыр жолы, 41, 108 «а» ғимарат.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: ведомстводан тыс сараптама.
Тапсырыс беруші: «Компания ТекшеТас» ЖШС. Тел: 8 771 8554599.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Ақтөбе Жоба» ЖШС. Тел: 414759. «Asia consult» ЖШС. Тел: 55-76-20.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 21 қаңтар жергілікті уақыт 11:00-де Ақтөбе облысы,
Мұғалжар ауданы, Мұғалжар а.о., Мұғалжар селосы, Зауыт көшесі, 6-үйде өтеді.

18.12.2019 г.
ТОО «Компания ТекшеТас» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Строительство завода по производству строительного щебня ТОО «Компания ТекшеТас» (общежитие, дробильно-сортировочный комплекс) в Актюбинской области, Мугалжарский район, село Мугалжар, участок 602».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: tyansergey79@gmail.com.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, 41 разъезд, д. 108а.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: вневедомственная экспертиза.
Заказчик: ТОО «Компания ТекшеТас». Тел: 8 771 8554599.
Разработчик: ТОО «Актобе Жоба». Тел: 414759. ТОО «Asia consult» . Тел: 55-76-20.
Дата и место проведения: 21 января 2020 года в 11:00 (по местному времени), Актюбинская область, Мугалжарский район, Мугалжарский с.о., с. Мугалжар, ул. Зауыт, 6.

18.12.2019 ж.
«КМК Мұнай» ЖШС «МДҚ-2018 объектілерін қайта жаңарту» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау бөлімі» (ҚОҚБ) жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: haletov@mail.ru
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 42 «А».
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті» РММ.
Тапсырыс беруші: «КМК Мұнай» ЖШС. Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 42 «А». Тел: 76-89-10.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Тана-Пракс» ЖШС. Ақтөбе қаласы, Жамбыл көшесі, 81-үй. Тел: 90-82-41.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 22 қаңтар жергілікті уақыт 11:00-де Ақтөбе облысы,
Темір ауданы, Шұбарши а.о. Әкімдік ғимаратында өтеді.

18.12.2019 г.
ТОО «КМК Мунай» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) к рабочему проекту «Реконструкция объектов УПН-2018».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: haletov@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 42 «А».
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГУ «Департамент экологии по Актюбинской области».
Заказчик: ТОО «КМК Мунай». г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 42 «А». Тел: 76-89-10.
Разработчик: ТОО «Тана-Пракс». г. Актобе, ул. Жамбыла, 81. Тел: 90-82-41.
Дата и место проведения: 22 января 2020 года в 11:00 (по местному времени), Актюбинская область, Темирский район, Шубашийский с.о., здание акимата.

10.12.2019 ж.
«Тау-кен» ЖШС «Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Біршоғыр ауылдық округінде «Тау-кен» ЖШС жер учаскесінде қиыршық тас өндіру үшін ДСУ-450 ұсатқыш-сұрыптау кешенінің құрылысы» және «Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Біршоғыр ауылдық округінде «Тау-кен» ЖШС жер учаскесінде қиыршық тас өндіру үшін ДСУ-200 ұсатқыш-сұрыптау кешенінің құрылысы» жұмыс жобаларына «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» (ҚОӘБ) жобалары бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: t.zh.a@inbox.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 253 «а» үй.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: ведомстводан тыс сараптама.
Тапсырыс беруші: «Тау-кен» ЖШС. Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 253 «а» үй Тел: 8 (7132) 56 37 22.
Құжаттаманы әзірлеуші: ЖК Турабекова. Ақтөбе қаласы, Қарғалы т.а. 200/24. Тел: 8 702 437 11 60.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 15 қаңтар жергілікті уақыт 15:00-де Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Біршоғыр а.о., Біршоғыр ауылы, әкімдік ғимаратында өтеді.

10.12.2019 г.
ТОО «Тау-кен» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проектам «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к рабочим проектам «Строительство дробильно-сортировочного комплекса ДСУ-450 для производства щебня на земельном участке ТОО «Тау-кен» в Биршогырском сельском округе Шалкарского района Актюбинской области» и «Строительство дробильно-сортировочного комплекса ДСУ-200 для производства щебня на земельном участке ТОО «Тау-кен» в Биршогырском сельском округе Шалкарского района Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: t.zh.a@inbox.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, проспект Санкибай батыра, дом 253 «а».
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: вневедомственная экспертиза.
Заказчик: ТОО «Тау-кен». г. Актобе, проспект Санкибай батыра, дом 253 «а» Тел: 8 (7132) 56 37 22. tau-ken@mail.ru.
Разработчик: ИП Турабекова. Актюбинская область, г. Актобе, ж.м. Каргалы, 200/24. Тел: 8 702 437 11 60.
Дата и место проведения: 15 января 2020 года в 15:00 (по местному времени), Актюбинская область, Шалкарский район, Биршогырский с.о., с. Биршогыр, здание акимата.

10.12.2019 ж.
«Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ «Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қосарал ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысы» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» (ҚОӘБ) жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: aktubvodproekt@mail.ru; baiganin_gkh@mail.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Сәңкібай батыр даңғылы, 4 «в».
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: ведомстводан тыс сараптама.
Тапсырыс беруші: «Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ. Тел: 3-01-89.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Актюбводпроект» ЖШС. Тел: 53-62-61
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 20 қаңтар жергілікті уақыт 15:00-де Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді ауылы, Д. Қонаев көшесі, №36, Байғанин аудандық әкімдігі ғимараты, №106 кабинет мекенжайында өтеді.

10.12.2019 г.
ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к рабочему проекту «Строительство объектов водоснабжения в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: aktubvodproekt@mail.ru; baiganin_gkh@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 4в.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: вневедомственная экспертиза.
Заказчик: ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Тел: 3-01-89.
Разработчик: филиал ТОО «Актюбводпроект». Тел: 53-62-61.
Дата и место проведения: 20 января 2020 года в 15:00 (по местному времени), Актюбинская область, Байганинский район, с. Карауылкелди, ул. Д. Кунаева, №36, здание акимата Байганинского района, №106 кабинет.

10.12.2019 ж.
«Ақтөбе-Кен» ЖШС «Ақтөбе облысының Шалқар ауданында орналасқан Жыланды кен орнының тотыққан кендерін өндіру үшін тау-кен жұмыстарының жоспарына» Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі (ҚОӘБ ІІІ сатысы) жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: alait@mail.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қ., «Dastan Center» БО, 12-шағын аудан, №21 үй, «Е» блок-секция, 2-қабат, №Е-1 кеңсе.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті.
Тапсырыс беруші: «Ақтөбе-Кен» ЖШС. Тел: 8-747-103-19-59.
Құжаттаманы әзірлеуші: «АЛАИТ» ЖШС. Тел: 8-716-2-29-45-86.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 15 қаңтар жергілікті уақыт 15:00-де Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Біршоғыр а.о., Біршоғыр ауылы, әкімдік ғимаратында өтеді.

10.12.2019 г.
ТОО «Актобе-Кен» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Раздел Охраны окружающей среды (стадия ІІІ ОВОС) к плану горных работ для добычи окисленных руд месторождения Жиланды, расположенного в Шалкарском районе Актюбинской области».
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: alait@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, БЦ «Dastan Center», 12-микрорайон, дом №21, блок-секция «Е», 2-этаж, офис №Е-1.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Заказчик: ТОО «Актобе-Кен». Тел: 8-747-103-19-59.
Разработчик: филиал ТОО «АЛАИТ». Тел: 8-716-2-29-45-86.
Дата и место проведения: 15 января 2020 года в 15:00 (по местному времени), Актюбинская область, Шалкарский район, Биршогырский с.о., с. Биршогыр, здание акимата.

06.12.2019 ж.
"KEGOC" АҚ "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы "Кемпірсай-Орская" ВЛ-220 кВ Л-2012, "Орская-Актюбинская" ВЛ-220 кВ-тық Л-2032 ӘЖ қайта құру" жұмыс жобасына "Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ)" жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: ecomir@mail.ru; sarsengaliev@kegoc.kz; umralin@kegoc.kz.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қ., 312-атқыштар дивизиясы даңғылы, 44.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі орган: "Экспертиза PRO" ЖШС.
Тапсырыс беруші: "KEGOC" АҚ "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы, Ақтөбе қ., 312-атқыштар дивизиясы даңғылы, 44. Тел: 8 (7132) 700-415, 700-364.
Құжаттаманы әзірлеуші: "Экология и Мир" ЖШС, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, Пацаев көшесі, 7. Тел: +77021831339.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 14 қаңтар жергілікті уақыт 11:00-де Қарғалы ауданы, Бадамша ауылы, Д. Қонаев көшесі, 17, Мәдениет үйі ғимаратында өтеді.
Хаттама салынған күн: 21.01.2020 ж.

06.12.2019 г.
Филиал АО "KEGOC" "Актюбинский МЭС" сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» к рабочему проекту «Реконструкция ВЛ-220 кВ Л-2012 "Орская-Кемпирсай" и ВЛ-220 кВ Л-2032 "Орская-Актюбинская"».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»,
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: ecomir@mail.ru; sarsengaliev@kegoc.kz; umralin@kegoc.kz.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу:г. Актобе, просп. 312 Стрелковой дивизии, 44.
Орган по проведению государственной экологической экспертизы: ТОО "Экспертиза PRO" .
Заказчик: Филиал АО "KEGOC" "Актюбинский МЭС". г. Актобе, просп. 312 Стрелковой дивизии, 44. Тел: 8 (7132) 700-415, 700-364.
Разработчик: ТОО "Экология и Мир". Карагандинская область, г. Каражал, ул. Пацаева, дом 7. Тел: +77021831339; +77087363094
Дата и место проведения: 14 января 2020 года в 11:00 (по местному времени),Каргалинский район, с.Бадамша, ул. Д. Кунаева, 17, Дом культуры.
Протокол размещен: 21.01.2020 г.

06.12.2019 ж.
"KEGOC" АҚ "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы "Кемпірсай-Орская" ВЛ-220 кВ Л-2012, "Орская-Актюбинская" ВЛ-220 кВ-тық Л-2032 ӘЖ қайта құру" жұмыс жобасына "Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ)" жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: ecomir@mail.ru; sarsengaliev@kegoc.kz; umralin@kegoc.kz.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қ., 312-атқыштар дивизиясы даңғылы, 44.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі орган: "Экспертиза PRO" ЖШС.
Тапсырыс беруші: "KEGOC" АҚ "Ақтөбе ЖЭТ" филиалы, Ақтөбе қ., 312-атқыштар дивизиясы даңғылы, 44. Тел: 8 (7132) 700-415, 700-364.
Құжаттаманы әзірлеуші: "Экология и Мир" ЖШС, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, Пацаев көшесі, 7. Тел: +77021831339.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 13 қаңтар жергілікті уақыт 10:00-де Ақтөбе қ., 312-атқыштар дивизиясы даңғылы, 44, "KEGOC" АҚ "Ақтөбе ЖЭТ" филиалының ғимаратында өтеді.
Хаттама салынған күн: 21.01.2020 ж.

06.12.2019 г.
Филиал АО "KEGOC" "Актюбинский МЭС" сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» к рабочему проекту «Реконструкция ВЛ-220 кВ Л-2012 "Орская-Кемпирсай" и ВЛ-220 кВ Л-2032 "Орская-Актюбинская"».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»,
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: ecomir@mail.ru; sarsengaliev@kegoc.kz; umralin@kegoc.kz.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу:г. Актобе, просп. 312 Стрелковой дивизии, 44.
Орган по проведению государственной экологической экспертизы: ТОО "Экспертиза PRO" .
Заказчик: Филиал АО "KEGOC" "Актюбинский МЭС". г. Актобе, просп. 312 Стрелковой дивизии, 44. Тел: 8 (7132) 700-415, 700-364.
Разработчик: ТОО "Экология и Мир". Карагандинская область, г. Каражал, ул. Пацаева, дом 7. Тел: +77021831339; +77087363094
Дата и место проведения: 13 января 2020 года в 10:00 (по местному времени), г. Актобе, просп. 312 Стрелковой дивизии, 44, административное здание Филиала АО "KEGOC" "Актюбинский МЭС".
Протокол размещен: 21.01.2020 г.

03.12.2019 ж.
«ARGEO» ЖШС «Ақтөбе облысы, Хромтау ауданының Степное-2 аумағында құрылыстық тас іздеу және барлау» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау (алдын ала ҚОӘБ)» жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: baur88_8888@mail.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қ., Есет батыр көшесі, 156-үй, 56-пәтер.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ.
Тапсырыс беруші: «ARGEO» ЖШС. Тел: 87023923707.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Projects World ECO Group» ЖШС. Тел: 87023923707.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 05 қаңтар жергілікті уақыт 11:00-де Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Никельтау ауылы, Мектеп көшесі, №2, «Никельтау ауылы әкімінің аппараты» ММ ғимаратында өтеді.
Хаттама салынған күн: 13.01.2020ж.

03.12.2019 г.
ТОО «ARGEO» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПредОВОС)» к проекту «поисково-разведочных работ на строительный камень (габбро) на участке Степное-2, расположенном в Хромтауском районе Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»,
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: baur88_8888@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, 156, кв. 56.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Заказчик: ТОО «ARGEO». Тел: 87023923707.
Разработчик: филиал ТОО «Projects World ECO Group». Тел: 87023923707.
Дата и место проведения: 05 января 2020 года в 11:00 (по местному времени), Актюбинская область, Хромтауский район, Никельтауский сельский округ, ул. Мектеп, №2 здание ГУ «Аппарат акима села Никельтау» Хромтауского района.
Протокол размещен: 13.01.2020г.

03.12.2019 ж.
«Алихан Ойл З» ЖШС «Ақтөбе облысының Алға ауданында құрылыс жұмыстары үшін құм жыныстарының Бестамақ-3 көрінісіндегі кен орнын анықтау мақсатында іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу үшін барлау жоспарына Қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау (алдын ала ҚОӘБ)» жобасы бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: alihan_z@mail.ru.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қ., Алматы ауданы, Ы. Алтынсарин көшесі, 10А.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ.
Тапсырыс беруші: «Алихан Ойл З» ЖШС. Тел: 987210.
Жобаны әзірлеуші: «Pegas oil company» ЖШС. Тел: 8 777 1679393.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 10 қаңтар жергілікті уақыт 10:00-де Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ ауылдық округі, Бестамақ ауылының Мәдениет үйі ғимаратында өтеді.
Хаттама салынған күн: 10.01.2020ж

03.12.2019 г.
ТОО «Алихан Ойл З» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПредОВОС)» к « Плану разведки на проведения поисково-оценочных работ с целью выявления на площади проявления Бестамак-3 месторождения песчаных пород для строительных работ в Алгинском районе Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»,
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: alihan_z@mail.ru.
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, район Алматы, ул. Ы. Алтынсарина, 10А.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Заказчик: ТОО «Алихан Ойл З». Тел: 987210.
Разработчик: филиал ТОО «Pegas oil company». Тел: 8 777 1679393.
Дата и место проведения: 10 января 2020 года в 10:00 (по местному времени), Актюбинская область, Алгинский район, Бестамакский сельский округ, Дом культуры Бестамакского с.о.
Протокол размещен: 10.01.2020г

03.12.2019 ж.
«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС «Қожасай кен орнындағы К-048Д тік ұңғымасын қазу құрылысының жеке техникалық жобасына» және «Қожасай кен орнындағы К-306 тік ұңғымасын қазу құрылысының жеке техникалық жобасына» арналған «Қоршаған ортаға әсерін бағалау (ҚОӘБ) жобасы» бойынша ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Жауапты: басқарма басшысының орынбасары А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар келесі электронды поштада қабылданады: jalkibayev.t@koa.kz; umarova.n@llpcmg.kz.
Жоба материалдарымен қағаз түрінде келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Ақтөбе қ., Ә.Молдағұлова даңғ., 46.
Мемлекеттік экологиялық сараптаманы өткізуші мемлекеттік орган: Ақтөбе облысының экология департаменті.
Тапсырыс беруші: «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС, Ақтөбе қ., Ә. Молдағұлова даңғ., 46. Тел: 8 (7132) 933299.
Жобаны әзірлеуші: «КМГ Инжиниринг» ЖШС «Каспиймұнайгаз» филиалы, Атырау қ., Нұрсая шағын ауданы, Елорда даңғ., 10 құрылым. Тел: 8 (7122) 305443.
Өткізу күні және орны: 2020 жылғы 09 қаңтар жергілікті уақыт 14:00-де Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Батпақкөл ауылдық округі, Жағабұлақ ауылдық клубы ғимаратында өтеді.
Хаттама салынған күн: 10.01.2020ж

03.12.2019 г.
ТОО «Казахойл Актобе» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проектам «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» к «Индивидуальному техническому проекту на строительство вертикальной скважины К-048Д на месторождении Кожасай» и «Индивидуальному техническому проекту на строительство вертикальной скважины К-306 на месторождении Кожасай».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»,
Ответственный: заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: +7 (7132) 552-628.
Все замечания и предложения принимаются по эл. адресу: jalkibayev.t@koa.kz; umarova.n@llpcmg.kz
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Актобе, просп. А.Молдагуловой, 46.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: Департамент экологии Актюбинской области.
Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе», г. Актобе, просп. А. Молдагуловой, 46. Тел: 8 (7132) 933299.
Разработчик: филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «Каспиймунайгаз», г. Атырау, мкр. Нұрсая, просп. Елорда, строение 10. Тел: 8 (7122) 305443.
Дата и место проведения: 09 января 2020 года в 14:00 (по местному времени), Актюбинская область, Мугалжарский район, сельский округ Батпакколь, село Жагабулак, здание сельского клуба.
Протокол размещен: 10.01.2020г

Беттер