Общественные слушания

"2013-2017 жылдарға арналған "Ақтөбе Дриллинг Сервис" ЖШС үшін қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар бағдарламасы (жоспары)" тақырыбы бойынша қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық тыңдау 2013 жылғы 01 қарашада, жерг. уақытпен сағат 10-00-де мына м.ж өтеді: Ақтөбе қаласы, 12 ықшам ауданы, 21 үй (Д секция) №2 кеңсе.

ТОО "Актобе Дриллинг Сервис" доводит до сведения жителей Актюбинской области о проведении общественного слушания по плану мероприятий по охране окружающей среды на 2013-2017 гг 01 ноября 2013 г в 10-00 мест. времени по адресу: г. Актобе 12 мкр, д21 (секция Д) офис №2.

"2014-2018 жылдарғы арналған "Интерстиль" ЖШС үшін қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар бағдарламасы (жоспары)" тақырыбы бойынша қоғамдық тыңдау өткізетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық тыңдау 2013 жылғы 31 қазанда, ж.у. сағат 11-00-де мына м.ж. өтеді: Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 2-65.

ТОО "Интерстиль" доводит до сведения жителей Актюбинской области о проведении общест. слушаний по плану мероприятия по охране окружающей среды на 2014-2018гг. 31 октября 2013 года в 11-00 м.вр. по адресу: г.Актобе, пр.Абылкайыр хана, 2-65.

"2013-2017 жылдарға арналған "Лилит" ЖШС үшін қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы (жоспары)" тақырыбы бойынша қоғамдық тыңдпу өткізілетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық тыңдау 2013 жылғы 30 қазанда жергілікті уақытпен сағат 10.00-де мына мекенжайда өтеді: Ақтөбе облысы, Қандыағаш қаласы, Өндіріс аймағы. Ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды мына электрондық мекенжайға жолдауыңызды өтінеміз: heresurs@mail.ru

ТОО "Лилит" доводит до сведения жителей Актюб. обл. о провед. обществ. слушания по плану мероприятия по охране окруж. среды на 2013-2017 гг. 30 октября 13 г. в 10 ч. по адр: Актюб. обл, г.Кандыагаш, Промзона. Замечания, предлож, просьба отправлять по адр:Актюб. обл, г.Кандыагаш, Промзона. ТОО "Лилит"

Қазақстан республикасының экологиялық кодексінің 57-бабының 3-тармағын орындалу мақсатында «AlemPetrol» ЖШС 2014жылға арналған табиғатты қорғау іс-шаралары жобасына қоғамдық таңдау өткізетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық таңдау 2013жылдың қазан айының 28күні сағат 11:00-де Ақтөбе қаласы пожарский көшесі,105, «AlemPetrol»ЖШС ғимаратында өткізіледі.

Во исполнение п. 3ст. 57 Экологического кодекса РК ТОО «AlemPetrol» сообщаето проведении общественных слушаний по планам мероприятий по охране окружающей среды на 2014г. Общественные слушания состоятся по адресу: г.Актобе, ул.Пожарского 105, здание АБК ТОО «AlemPetrol» в 15.00 28.10.13г.

Во исполнение п. 3ст. 57 Экологического кодекса РК ТОО СпецСтройКомпани » сообщает о проведении общественных слушаний по планам мероприятий по охране окружающей среды на 2014г. Общественные слушания состоятся по адресу: г.Актобе, ул.Пожарского 105, здание АБК ТОО «СпецТрансСтройКомпани» в 11.00 28.10.13 г.

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 57-бабының 3-тармағын орындалу мақсатында «СпецТрансСтройКомпани»ЖШС 2014жылға арналған табиғатты қорғау іс-шаралары жобасына қоғамдық таңдау өткізетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық таңдау 2013жылдың қазан айының 28күні сағат 11:00-де Ақтөбе қаласы, Пожарский өшесі,105,пецТрансСтройКомпани»ЖШС
ғимаратында өткізіледі.

Актюбинский филиал ТОО "Арал Петролеум Кэпитал" планирует проведение общественных слушаний по предварительной оценке воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) к технологической схеме разработки нефтяного месторождения Восточный Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области. Дата и место проведения общественных слушаний: конференц-зал АФ ТОО "Арал Петролеум Кэпитал", находящийся по адресу: г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 209а, 29 октября 2013 года в 15.00. Адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде: г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 209а. Адрес электронной почты, где можно запросить материалы в электронном виде: apcapital@apcapital.kz. Адрес электронной почты, где принимаются замечания и предложения: apcapital@apcapital.kz.

"Арал Петролеум Кэпитал" ЖШС Ақтөбе филиалы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Шығыс Жағабұлақ мұнай кен орнын игерудің технологиялық схемасына қоршаған ортаға әсер етуін алдын-ала бағалау бойынша қоғамдық тыңдау өткізуді жоспарлайды. Қоғамдық тыңдауды өткізу орны мен мерзімі: "Арал Петролеум Капитал" ЖШС Ақтөбе филиалы конференц-залы, мекенжайы: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 209А, 2013 жылғы, 29 қазаңда, 15.00 сағатта. Жұртшылық өкілдері қағаздағы жоба материалдарымен мына мекен жайда таныса алады: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 209А. Материалдарды электронды түрде сұрауға болатын электронды пошта: apcapital@apcapital.kz. Ескертулер мен ұсыныстар мына электронды поштада қабылданады: apcapital@apcapital.kz.

ТОО Казахстанско-Китайская буровая компания "Великая стена" 29 октября 2013 года в 10.00 проводит общественные слушания по плану природоохранного мероприятия на 2014 год по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 43а, конференц-зал. Приглашаются все заинтересованные лица.

"Ұлы қабырға" Қазақстан-Қытай бұрғылау компаниясы ЖШС 2013 жылға арналған табиғатты қорғау жоспары бойынша қоғамдық тыңдау өткізеді. Келесі мекенжайда: Ақтөбе қ., Әлия Молдағұлова даңғылы, 43 а, конференц-зал. Барлық қызығушылық танытқандардышақырымыз.

Шаруа қожалығы «Ильяс» 2013 жылы қазан айының 24 күні сағ. 11,00 Пош фабриксы ғимаратында 324 кабинетте 2014-2018 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау шаралары жоспарын талқылау мақсатында жалпы тыңдау өтетіндігін хабарлайды.

КХ «Ильяс»
Объявляет о проведении общественных слушаний по плану мероприятий на 2014-2018гг, которые состоятся 24 октября 2013 года в здании фабрики ПОШ, кабинет 324, в 11.00 Тел 55-76-20

"2014-2016" жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары" бойынша қоғамдық тыңдау өткізілетінің хабарлайды. Қоғамдық тыңдау мына мекенжай бойынша: Мұғалжар ауданы, Батпақкөл с/о әкімдігі ғимаратында жергілікті атқарушы, сондай-ақ Ақтөбе облысының басқа да мемлекеттік органдарының қатысумен 2013жылдың 17 қазанда жергілікті уақытпен сағат 10-00 де өтеді.

ТОО "Батыс Мунай" сообщает о проведении общественных слушаний по Плану природоохранных мероприятий по ООС на 2014-2016гг" Общественные слушания состоятся по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, акимат Батпаккольского с/о, при участии общественности и местных исполнительных а также иных государственных органов Актюбинской области 17 октября 2013 года в 10-00 местного времени.

«Интергаз Орталық Азия» АҚ
14.10.2013ж. сағ. 10.00-де «Интергаз Орталық Азия» АҚ филиалы «Актобе» МГБ-ның конференц-залында конференц залында қоғамдық тыңдаулар өтетінін «Ақтөбе» МГК хабарлайды. Мекенжайы: Ақтөбе қ. Есе батыр көш., 39-үй. Қоғамдықтыңдаулар 2013-2017жж құрылыс жұмыстарын өткізу кезіндегі қоршаған ортаны қорғауға мәселелеріне байланысты шаралардың жобалары бойынша болады. Тапсырушы: «Интергаз Орталық Азия» АҚ филиалы «Ақтөбе» МГБ. Орындаушы: «Электрохимзащита» ЖШС. Барлық сұрақтар бойынша келесі байланыс түрлерімен хабарласуға болады: 8(727)258-43-26. dauenova@mail.ru

АО «Интергаз Центральная Азия»
Сообщает о проведении общественных слушаний 14.10.2013 г. В 10.00 в конференц зале УМГ «Актобе» филиала АО «Интергаз Центральная Азия» расположенного по адресу: г. Актобе, ул Есет батыра, 39. Общественные слушания будут проводиться по планам мероприятий по охране окружающей среды на период проведения строительных работ на 2013-2017 гг. Заказчик: УМГ «Актобе» филиал АО «Интергаз Центральная Азия». Подрядчик ТОО «Электрохимзащита». По всем вопросам обращаться по следующим контактам: 8 (727) 258-43-26 dauenova@mail.ru

Беттер