Общественные слушания

«Ақтөбе хром қосындылары зауыты» АҚ; «Ақтөбе қаласы №2 шлам жинағышты қайта жаңарту» жұмыс жобасының (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 3 қыркүйек жергілікті уақыт 10-00-де Ақтөбе қаласы, Промзона, көшесі 15 "Б" үй, "АХҚЗ" АҚ конференц залы мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «Ақтөбе хром қосындылары зауыты» АҚ; тел: 8 (7132) 53-65-01;
Жобаны әзірлеген: «Эковисмут» ЖШС;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: inform@azhs.kz электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 25.07.2019ж.
Хаттама салынған күн: 04.09.2019ж.

АО «Актюбинский завод хромовых соединений»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) оценки воздействия на окружающую среду к проекту «Реконструкция шламонакопителя №2»
Общественные слушания: состоятся 3 сентябрь 2019 г. в 10-00 часов по адресу: город Актобе, ул. Промзона, 15 "Б" АО "АЗХС" конференц зал.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: АО «Актюбинский завод хромовых соединений»; тел: 8 (7132) 53-65-01;
Разработчик: ТОО «Эковисмут»;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: inform@azhs.kz;
Размещено: 25.07.2019г.
Протокол размещено: 04.09.2019г.

«КМК Мұнай» АҚ «Ақтөбе облысындағы Көкжиде мұнайының тұз үсті кен орнындағы "КМК Мұнай" АҚ объектілерін өндірістік-техникалық сумен жабдықтау үшін жер асты сулары учаскесін өнеркәсіптік игеру» жобасының (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 22 тамызда жергілікті уақыт 16-00-де Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарши ауылдық округінің әкімшілік ғимараты мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «КМК Мұнай» АҚ; тел: 8 (7132) 76-89-41;
Жобаны әзірлеген: «Eco Life Energy» ЖШС; тел: (87132) 75-01-15;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: tooele2017@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 25.07.2019ж.

АО «КМК Мунай»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту «Промышленной разработки участка подземных вод для производственно-технического водоснабжения объектов АО "КМК Мунай" на надсолевом месторождении нефти Кокжиде в Актюбинской области».
Общественные слушания: состоятся 22 августа 2019 г. в 16-00 часов по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаршийского поселкового округа, здание Акимата.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: АО «КМК Мунай»; тел: 8 (7132) 76-89-41;
Разработчик: ТОО «Eco Life Energy»; тел: (87132) 75-01-15,;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: tooele2017@mail.ru;
Размещено: 25.07.2019г

«КазГеоруд» ЖШС; ««Лиманное»кен орнын(бірінші кезекті - ашық тау-кен жұмыстары) өңдеу жөніндегі тау-кен жоспарына» бойынша (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 21 тамызда жергілікті уақыт 11-00-де Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Қопа ауылы, Қопа ауылдық округінің мәдениет үйі мекенжйында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628;
Тапсырыс беруші: «КазГеоруд» ЖШС, тел. 8-7132-57-86-71;
Жобаны әзірлеген: «Казгипроцветмет»» ЖШС
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: Iztleuova_Gulʹnara@amk.rcc-group.kz. электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 24.07.2019ж.
Хаттама салынған күн: 03.09.2019
ТОО «КазГеоруд»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) «План горных работ по отработке месторождения «Лиманное» (первая очередь-открытые горные работы) с разделом ОВОС».
Общественные слушания: состоятся 21 августа 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, п.Копа, Дом культуры Копинского сельского округа.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628;
Заказчик: ТОО «КазГеоруд»; тел. 8-7132-57-86-71;
Разработчик: ТОО «Казгипроцветмет»
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: Iztleuova_Gulʹnara@amk.rcc-group.kz;
Размещено: 24.07.2019г.
Протокол размещено: 03.09.2019

«SUNRISE MINING» ЖШС; «Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 2019-2025 ж. аралығында №96- EL Барлауға, лицензиясы бойынша №30 учаскесінде қатты пайдалы қазбаларды барлау жобасы» бойынша (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 27 тамызда жергілікті уақыт 11-00-де Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ, Құрманғали Оспанова к, 10 б үй, тұрғын үй қалашық және 2019 жылғы 27 тамызда жергілікті уақыт 17-00-де Қарағалы ауданы, Бадамша а, аудандық әкімдік ғимараты мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628;
Тапсырыс беруші: «SUNRISE MINING» ЖШС, тел. 8-702-339-16-93;
Жобаны әзірлеген: «АЛАИТ» ЖШС, тел. +7 (7162)29-45-86;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: alait2030@gmail.com электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 22.07.2019ж.
Хаттама салынған күн: 03.09.2019 ж.
ТОО «SUNRISE MINING»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) «к Плану разведки твердых полезных ископаемых на участке №30 по Лицензии на разведку №96-EL на 2019-2025гг. в Актюбинской области»
Общественные слушания: состоятся 27 августа 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Курмангали Оспанова 10б, жилой городок и 27 августа 2019 г. в 17-00 часов по адресу: Каргалинский район, с. Бадамша, здание районного акимата..
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628;
Заказчик: ТОО «SUNRISE MINING», тел. 8-776-127-74-19;
Разработчик: ТОО «АЛАИТ», тел. 8(716-2)29-45-86;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: alait2030@gmail.com;
Размещено: 22.07.2019г.
Протокол размещено: 03.09.2019 г.

«КМК Мұнай» АҚ; «Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Құмсай тұзүсті кен орнында орналасқан жобалау тереңдігі 400 м болатын, эксплуатациялық тік ұңғымаларды бұрғылаудың №13 топтық техникалық жобасына қоршаған ортаға әсерді бағалау жобасы», «Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Құмсай тұзүсті кен орнында орналасқан өндірістік пластында оқпанның (ствол) көлденең учаскесін №Н692 пайдалану ұңғымаларын бұрғылау топтық техникалық жобасына қоршаған ортаға әсерді бағалау жобасы», «Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мортық тұзүсті кен орнында орналасқан жобалау тереңдігі 400 м болатын, эксплуатациялық тік ұңғымаларды бұрғылаудың топтық техникалық жобасына қоршаған ортаға әсерді бағалау жобасы», «Қазақстан Республикасы, Ақтөбе, Мортық тұзүсті кен орнындағы өнімді қабаттағы оқпанның көлденең учаскесі №НМВ-36 ұңғымасын бұрғылауға арналған техникалық жобасы қоршаған ортаға әсерді бағалау жобасы» жобасының (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 22 тамызда жергілікті уақыт 14-00-де Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарши ауылдық округінің әкімшілік ғимараты мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «КМК Мұнай» АҚ; тел: 8 (7132) 76-89-41;
Жобаны әзірлеген: «Ecology Business Consulting» ЖШС; тел: (87172) 43-07-57,;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: f_nagimetova@kmkmunai.com@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 22.07.2019ж.

АО «КМК Мунай»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Проект оценки воздействия на окружающую среду к групповому техническому проекту №13 бурения эксплуатационных вертикальных скважин проетной глубиной 400 м., на месторождений Кумсай надсолевое в Актюбинской области Республики Казахстан», «Проект оценки воздействия на окружающую среду к техническому проекту бурения эксплуатационной скважины №Н692 с горизонтальным участком ствола в продуктивном пласте на месторождений Кумсай надсолевое в Актюбинской области Республики Казахстан», «Проект оценки воздействия на окружающую среду к групповому техническому проекту бурение вертикальных скважин проеткной глубиной 400 м на месторождении Мортук надсолевое в Актюбинской области Республики Казахстан», «Проект оценки воздействия на окружающую среду к техническому проекту на бурение скважины №НМВ-36 с горизонтальным участком ствола в продуктивном пласте на месторождений Мортук надсолевое в Актюбинской области Республики Казахстан»
Общественные слушания: состоятся 22 августа 2019 г. в 14-00 часов по адресу: Актюбинская область, Темирский район, Шубаршийского поселкового округа, здание Акимата.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: АО «КМК Мунай»; тел: 8 (7132) 76-89-41;
Разработчик: ТОО «Ecology Business Consulting»; тел: (87172) 43-07-57,;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: f_nagimetova@kmkmunai.com@mail.ru;
Размещено: 22.07.2019г

«Актюбинская Медная Компания» ЖШС; «Өнімділігі 12-16 м3/сағ бу қазандығы, ОФ-2 мырыш флотациясына арналған коммуникация желілері және бу құбыры» бойынша (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 20 тамызда жергілікті уақыт 15-30-да Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Көктау ауылы, Көктау орта мектебінің АКТ залы мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «Актюбинская Медная Компания» ЖШС;; тел: 8 (7132) 57-86-71;
Жобаны әзірлеген: «Саулет-Проект» ЖШС; тел: 8 (7132) 24-97-77;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: saulet.proekt@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 18.07.2019ж.
Протокол размещено: 21.08.2019

ТОО «Актюбинская Медная Компания»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту «Паровая Производительностью 12-16 м3/час, с сетями коммуникаций и паропроводом для цинковой флотации ОФ-2».
Общественные слушания: состоятся 20 августа 2019 г. в 15-30 часов по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, с. Коктау, актовый зал Коктауской средней школы.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: ТОО «Актюбинская Медная Компания»; тел: 8 (7132) 57-86-71;
Разработчик: ТОО «Саулет-Проект»; тел: 8 (7132) 24-97-77;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: saulet.proekt@mail.ru;
Размещено: 18.07.2019г
Протокол размещено: 21.08.2019

«ҚазақТүрікМұнай» ЖШС; «Оңтүстік Қаратөбе кен орнында үш айдау ұңғымыларын бұрғылау топтық техникалық жобасы» және «Оңтүстік Қаратөбе кен орнында №110, 111, 112, 113, 114, 115 алты пайдалану ұңғымаларын бұрғылау топтық техникалық жобасы» бойынша (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 13 тамызда жергілікті уақыт 11-00-де Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Жарқамыс ауылдық округі, Бәйгітөбе көшесі, 17а, мәдениет үйі ғимараты мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «ҚазақТүрікМұнай» ЖШС; тел: 8 (7132) 41-71-21;
Жобаны әзірлеген: «КМГ Инжиниринг» ЖШС-ның филиалы Каспиймұнайгаз филиалы; тел: 8 (7132) 30-54-43;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: amrina.a@lipcmg.kz электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 15.07.2019ж.
Хаттама салынған күн: 19.08.2019 ж.
ТОО «КазахТуркМунай»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту «Групповой технический проект на бурение трех нагнетательных скважин на месторождении «Каратобе Южное» и «Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин №110, 111, 112, 113, 114, 115 на месторждении «Каратобе Южное».
Общественные слушания: состоятся 13 августа 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Актюбинская область, Байганинский район,аульном округе Жаркамыс, ул.Байгитобе 17а, дом культура.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: ТОО «КазахТуркМунай»; тел: 8 (7132) 41-71-21;
Разработчик: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» Каспиймунайгаз; тел: 8 (7132) 30-54-43;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: amrina.a@lipcmg.kz;
Размещено: 15.07.2019г
Протокол размещено: 19.08.2019 г.

«ҚазақТүрікМұнай» ЖШС; «Оңтүстік Қаратөбе кен орнында үш айдау ұңғымыларын бұрғылау топтық техникалық жобасы» және «Оңтүстік Қаратөбе кен орнында №110, 111, 112, 113, 114, 115 алты пайдалану ұңғымаларын бұрғылау топтық техникалық жобасы» бойынша (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жобасы бойынша қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 13 тамызда жергілікті уақыт 11-00-де Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Жарқамыс ауылдық округі, Бәйгітөбе көшесі, 17а, мәдениет үйі ғимараты мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «ҚазақТүрікМұнай» ЖШС; тел: 8 (7132) 41-71-21;
Жобаны әзірлеген: «КМГ Инжиниринг» ЖШС-ның филиалы Каспиймұнайгаз филиалы; тел: 8 (7132) 30-54-43;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: amrina.a@lipcmg.kz электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 15.07.2019ж.

ТОО «КазахТуркМунай»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту «Групповой технический проект на бурение трех нагнетательных скважин на месторождении «Каратобе Южное» и «Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин №110, 111, 112, 113, 114, 115 на месторждении «Каратобе Южное».
Общественные слушания: состоятся 13 августа 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Актюбинская область, Байганинский район,аульном округе Жаркамыс, ул.Байгитобе 17а, дом культура.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: ТОО «КазахТуркМунай»; тел: 8 (7132) 41-71-21;
Разработчик: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» Каспиймунайгаз; тел: 8 (7132) 30-54-43;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: amrina.a@lipcmg.kz;
Размещено: 15.07.2019г

"Ақтөбе қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ Ақтөбе Қаласындағы Кривое озеро көліне апаратын автокөлік жолының құрылысы" жұмыс жобасына ҚОӘБ бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 14 тамызында жергілікті уақыт 11-00-де, Ақтөбе қаласы, Тургенев көшесі 98/5, "Ақтөбе қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ ғимараты мекенжайында өтеді.
Тапсырыс беруші:"Ақтөбе қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ; тел: 8 (7132) 41-68-20;
Жобаны әзірлеген: «АктобеСтройЭксперт» ЖШС; тел: 8(7132)53-24-50;
Жергілікті атқарушы орган: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктің пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы: tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: tooase@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні:15.07.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 19.08.2019 ж.
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту оценка влияния на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту "Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе".
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"; тел: 8 (7132) 41-68-20;
Разработчик : ТОО «АктобеСтройЭксперт»; тел: 8(7132)53-24-50;
Дата и место проведения: 14 августа 2019 года в 11-00 (по местному времени), по адресу: В городе Актобе, ул. Тургенева 98/5 в здании ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе";
Местный исполнительный орган : ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Актюбинской области».
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте: tabigat.aktobe.gov.kz
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: tooase@mail.ru;
Размещено: 15.07.2019 г.
Протокол размещено: 19.08.2019 г.

«КазЭкоСервис Ақтөбе» ЖШС; «Өндірістік қалдықтарды қабылдау және қайта өңдеу мүмкіндігімен қатты тұрмыстық қалдықтарды және шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды қабылдау және қайта өңдеу бойынша алаңдарды
қайта бейіндеу» жобасының (ҚОҚБ) қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 9 тамызда жергілікті уақыт 14-00-де Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданында, Батпақкөл ауылдық округі, Жағабұлақ ауылы әкімшілік ғимараты мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «КазЭкоСервис Ақтөбе» ЖШС; тел: 8 (7132) 44-15-74;
Жобаны әзірлеген: "Ариан Инвест" ЖШС; тел: 8 707 844 20 14;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: kazeko_18@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 11.07.2019ж.
Хаттама салынған күн: 15.08.2019 ж.
ТОО "КазЭкоСервис Актобе"; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту Раздел охраны окружающей среды (РООС) к плану «Перепрофилирование площадки по приему и переработке ТБО и хозяйственно бытовых сточных вод, с возможностью приема и переработки производственных отходов».
Общественные слушания: состоятся 9 августа 2019 г. в 14-00 часов по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, в Батпаккольском аульном округе, с. Жагабулак,.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: ТОО «КазЭкоСервис Ақтөбе»; тел: 8 (7132) 44-15-74;
Разработчик: ТОО «Ариан Инвест»; тел: 8 707 844 20 14;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: kazeko_18@mail.ru;
Размещено: 11.07.2019г
Протокол размещено: 15.08.2019 г.

Беттер