"Өріктау Оперейтинг" ЖШС

«Жем өзенінің кәсіптік автожолы бар оң жағалауы арқылы өтетін автокөлік көпірінің құрылысы» жұмыс жобасының "Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ)" жобасы тақырыбында қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2018 жылдың 19 қыркүйектегі жергілікті уақыт 10:00-де Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы 10 үй "Өріктау Оперейтинг" ЖШС кеңсесі мекенжайында өтеді. Тел.: 8(7132) 744-109. e-mail: info@urihtau.kz, b.issabayev@urikhtau.kz.
Жобаны әзірлеуші: Хаманова Э.М., тел., (7292)470290, e-mail: Khamanova_E@kaznipi.k.
Барлық шағымдар мен ұсыныстар b.issabayev@urikhtau.kz. электронды поштасында қабылданады.
Салынған күні: 20.08.2018
Хаттама салынған күн: 21.08.2018

ТОО «Урихтау Оперейтинг» сообщает о проведении общественных слушаний по проекту: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту "Строительство автомобильного моста через р. Жем с промысловой автодорогой на правом берегу".
Дата и место проведения: 19 сентября 2018 года в 10.00 (по местному времени) Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана д.т 10, офис ТОО "Урихтау Оперейтинг", тел.: 8(7132)744-109, e-mail: info@urihtau.kz, b.issabayev@urikhtau.kz.
Разработчик: Хаманова Э.М., тел.: (7292)470290, e-mail: Khamanova_E@kaznipi.k.
Все замечания и предложения принимаются по адресу:b.issabayev@urikhtau.kz.
Размещено: 20.08.2018
Протокол размещен: 21.08.2018

Добавить комментарий