«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС «Тік бағыттағы жобалық тереңдігі 4600 м Оңтүстік Өріктау кен орнында ЮУ - 2 бағалау көлбеу-бағытталған ұңғымасын салуға арналған жеке Техникалық жобасына қосымша» және «Өріктау (КТ-ІІ, Девон), Шығыс Өріктау және Оңтүстік Өріктау кен орындарында көмірсутектерін барлау салдарын жою жобасына» жұмыс жобасына ҚОӘБ бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тындаулар жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 9 сәуірде жергілікті уақыт 11-00-де Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, №10, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС кеңсесі, акт залы мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС телефон 87132744114
Жобаны әзірлеген: "Каспий мұнайгаз" филиалы телефон 87122305443
Барлық пікірлер мен ұсыныстар suineshova.k@llpcmg.kz электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 06.03.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 12.04.2019 ж.

ТОО "Урихтау Оперейтинг" объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту: «Дополнение к Индивидуальному техническому проекту на строительство оценочной наклонно-направленной скважины ЮУ-2 на месторождении Южный Урихтау, с проектной глубиной по вертикали 4600 м» и «Проекту ликвидации последствий разведки углеводородов на месторождениях Урихтау (КТ-ІІ, Девон), Восточный Урихтау и Южный Урихтау ».
Общественные слушания состоятся 9 апрель 2019 г. в 11-00 по адресу: г.Актобе, пр.Абилкаир-хана, д.10, офис ТОО "Урихтау Оперейтинг", актовый зал.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик:ТОО "Урихтау Оперейтинг" телефон 87132744114
Разработчик: Филиал "Каспий мұнайгаз" телефон 87122305443
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: suineshova.k@llpcmg.kz
Размещено: 06.03.2019 г
Протокол размещено: 12.04.2019 г.

Добавить комментарий