Общественные слушания

«Қазақтелеком» АҚ филиалы – телекоммуникациялар жəне инфрақұрылым объектілерінің құрылыс дирекциясы; «Қазақтелеком» АҚ БАТЫС АДТ бойынша талшықты оптикалық байланыс желісі технологиясы бойынша Қазақстан Республикасының Ауылдық елді мекендерін кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз ету – 2-кезең» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 24 маусымда жергілікті уақыт 11-00-де Ақтобе қаласы, Əбілқайыр хан даңғылы, 41 үйі мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «Қазақтелеком» АҚ филиалы – телекоммуникациялар жəне инфрақұрылым объектілерінің құрылыс дирекциясы: Алматы қ-сы., Чайковский к-сі, д. 39, тел.: 8 (727) 279-14-42.
Жобаны әзірлеген:«KazProjectManagement» ЖШС; тел: 87715011868.;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: d5471334@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 28.05.2019ж.
Хаттама салынған күн: 26.06.2019

Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры – филиал АО «Казахтелеком» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) к рабочему проекту: ««Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи по Западной РДТ АО «Казахтелеком»,
2-й этап».
Общественные слушания: состоятся 24 июня 2019 г. в 11-00 часов по адресу: г. Актобе, пр. Абылхайыр хана, д. 41.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры – филиал АО «Казахтелеком», г. Алматы, ул. Чайковского, д. 39, тел: 8 (727) 279-14-42.
Разработчик: ТОО «KazProjectManagement»; тел:87715011868.
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: d5471334@mail.ru,
Размещено: 28.05.2019г
Протокол размещено: 26.06.2019

«СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ «Северная Трува, Кенқияқ тұз асты кенорны ұңғымаларының 2019 ж. құрылысына арналған» жұмыс жобаларының «Қоршаған ортаны қорғау бөліміне (ҚОҚБ)» бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 23 шілдеде жергілікті уақыт 14-00-да Ақтөбе облысы, Жанажол вахталық мәдениет үйы мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ телефон: 87132966810
Жобаны әзірлеуші: «НИИ по РНГМ мұнайгаз кен орындарын игеру жөніндегі ғылыми зерттеу институты»
Барлық шағымдар мен ұсыныстар munaygaz@cnpc-amg.kz электронды поштасында қабылданады.
Салынған күні: 24.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 24.07.2019 ж.
АО «СНПС - Актобемунайгаз» сообщает о проведении общественных слушаний по проекту: Раздел охраны окружающей среды (РООС) к «Проекту на стройтельства скважин месторождения Северная Трува», Кенкияк -подсолевой на 2019г.
Дата и место проведения: 23 июля 2019 года в 14-00 (по местному времени), по адресу: Актюбинская область, вахтовый поселок здания Дом культуры В/п. Жанажол
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний:
Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: +7 (7132) 55-26-28.
Заказчик: АО «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» телефон: 87132966810
Разработчик: «НИИ по РНГМ научно-исследовательский институт по разработке нефтегазовых месторождений»
Все замечания и предложения принимаются по адресу: munaygaz@cnpc-amg.kz
Размещено: 24.06.2019 г.
Протокол размещено: 24.07.2019 г.

«Ramco Refinery» ЖШС «Темір-Мост мұнай құю терминалы, жоғары қысымды газ құбырынан «Темир-Мост» ННТ ПГБ дейін жеткізуші газ құбырының желілік бөлігі 324 құрылысы», жұмыс жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 04 шілдеде жергілікті уақыт 11-00-да Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Еңбекші ауылдық округі, Әкімшілік ғимараты мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «Ramco Refinery» ЖШС; тел: +7 (7132) 410-802;
Жобаны әзірлеген: ТОО «Arcobaleno»;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: elena_r971@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 07.06.2019ж.
Хаттама салынған күн: 12.07.2019 ж.
ТОО «Ramco Refinery» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту «Нефтеналивной терминал Темир-Мост, линейная часть подводящего газопровода от газопровода высокого давления до ПГБ «ННТ Темир-Мот» для ТОО «RAMCO REFINERY»
Общественные слушания: состоятся 04 июля 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Актюбинской области, Мугалжарского района, Енбекского сельского округа, здание акимата.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: ТОО «Ramco Refinery»; тел: +7 (7132) 410-802;
Разработчик: ТОО «Arcobaleno»;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: elena_r971@mail.ru;
Размещено: 07.06.2019г
Протокол размещено: 12.07.2019 г.

«Интергаз Орталық Азия» АҚ; «ЖСҚ әзірлеп «Бейнеу-Бозой-Шымкент» магистральдық газ құбырының «1А» компрессорлық станцияны салу» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 5 шілдеде жергілікті уақыт 12-00-де Ақтобе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді селосы Д. Қонаев, 36 үй ғимаратындағы әкімшілік акт залы мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «Интергаз Орталық Азия» АҚ;
Жобаны әзірлеген:«Электрохимзащита» ЖШС; тел: 8 (727) 259-77-90;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: mail@ehz.kz электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 05.06.2019ж.
Хаттама салынған күн: 15.07.2019 ж.
АО «Интергаз Центральная Азия»; объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) к рабочему проекту: «Строительство КС «1А» магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкен»т с разработкой ПСД»,
Общественные слушания: состоятся 5 июлья 2019 г. в 12-00 часов по адресу: Актюбинсая Область, Байганинский район, село Карауылкелди, актовый зал сельсого округа, ул. Д. Кунаева дом 36;
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: АО «Интергаз Центральная Азия»
Разработчик: ТОО «Электрохимзащита»; тел: 8 (727) 259-77-90;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: mail@ehz.kz;
Размещено: 05.06.2019г
Протокол размещено: 15.07.2019 г.

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС; "Өріктау кен орнын бағалау бойынша барлау жұмыстарының жобасы" (2019-2020жж кезеңіне), Өріктау кен орнын бағалау бойынша барлау жұмыстарының жобасы (2020-2023жж кезеңіне), Оңтүстік Өріктау кен орнын бағалау бойынша барлау жұмыстарының жобасы (2020-2023жж), жумыс жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 28 маусымда жергілікті уақыт 11-00-да Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы 10 үй, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС кеңсесі, АКТ залы мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС; тел: +7 (7132) 744-114;
Жобаны әзірлеген: «КМГ Инжиниринг» ЖШС филиалы «Каспиймунайгаз» тел: 8705 479 79 29;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: Kobzhasarova.m@llpcmg.kz электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 29.05.2019ж.
Хаттама салынған күн: 01.07.2019

ТОО «Урихтау Оперейтинг» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту: «Проект разведочных работ по оценке месторождения Урихтау» (на период 2019-2020гг); «Проект разведочных работ по оценке месторождения Урихтау» (на период 2020-2023гг); «Проект разведочных работ по оценке месторождения Южный Урихтау» (на период 2020-2023гг);
Общественные слушания: состоятся 28 июня 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Актюбинской области, город Актобе, ул пр Абулкайыр хана, дом 10, офис ТОО «Урихтау Оперейтинг», актовый зал.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг»; тел: +7 (7132) 744-114;
Разработчик: Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «Каспиймунайгаз» тел: 8705 479 79 29;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: Kobzhasarova.m@llpcmg.kz;
Размещено: 29.05.2019г
Протокол размещено: 01.07.2019

«PORT IMPEX» ЖШС; Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Жем қаласы "Газ толтыру бекетінің құрылысы" (ҚОӘБ) қоршаған ортаның әсерін бағалау жумыс жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 26 маусымда жергілікті уақыт 14-30-да Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Жем қаласы, Амирова көшесі, 13 үй мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «PORT IMPEX» ЖШС;
Жобаны әзірлеген: ЖК «Утегенов А.С.» тел: 8705 479 79 29 ;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: iutti@bk.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 29.05.2019ж.
Хаттама салынған күн: 02.07.2019

ТОО «PORT IMPEX» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту: «Строительство газонакопительной станции» В городе Жем, Мугалжарском районе, Актюбинской области.
Общественные слушания: состоятся 26 июня 2019 г. в 14-30 часов по адресу: Актюбинской области, Мугалжарский район, г.Жем, улица Амирова 13.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: ТОО «PORT IMPEX»;
Разработчик: ИП «Утегенов А.С.»; тел: 8705 479 79 29 ;
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: iutti@bk.ru;
Размещено: 29.05.2019г
Протокол размещено: 02.07.2019

«Қазақтелеком» АҚ филиалы – телекоммуникациялар жəне инфрақұрылым объектілерінің құрылыс дирекциясы; «Қазақтелеком» АҚ БАТЫС АДТ бойынша талшықты оптикалық байланыс желісі технологиясы бойынша Қазақстан Республикасының Ауылдық елді мекендерін кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз ету – 2-кезең» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жобалары бойынша қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 24 маусымда жергілікті уақыт 11-00-де Ақтобе қаласы, Əбілқайыр хан даңғылы, 41 үйі мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «Қазақтелеком» АҚ филиалы – телекоммуникациялар жəне инфрақұрылым объектілерінің құрылыс дирекциясы: Алматы қ-сы., Чайковский к-сі, д. 39, тел.: 8 (727) 279-14-42.
Жобаны әзірлеген:«KazProjectManagement» ЖШС; тел: 87715011868.;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: d5471334@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 28.05.2019ж.

Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры – филиал АО «Казахтелеком» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) к рабочему проекту: ««Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи по Западной РДТ АО «Казахтелеком»,
2-й этап».
Общественные слушания: состоятся 24 июня 2019 г. в 11-00 часов по адресу: г. Актобе, пр. Абылхайыр хана, д. 41.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры – филиал АО «Казахтелеком», г. Алматы, ул. Чайковского, д. 39, тел: 8 (727) 279-14-42.
Разработчик: ТОО «KazProjectManagement»; тел:87715011868.
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: d5471334@mail.ru,
Размещено: 28.05.2019г

ЕК «ДП «Актобе-Темир ВС»; «Ақтөбе облысындағы Велиховское Южное кен орнының тау-кен жұмыстарының бағдарламасының» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 25 маусымда жергілікті уақыт 15-00-де Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Велиховка ауылы мектебінің мәжіліс залы ( Акт залы) мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: ЕК «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ телефон: 87132-71-70-78.
Жобаны әзірлеген: «Казнедропроект» ЖШС;
Барлық пікірлер мен ұсыныстар: kaznp0902@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 24.05.2019ж.
Хаттама орналастырылды: 26.06.2019г

АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) к рабочему проекту: «к Плану горных работ на разработку месторождения железных руд Велиховское Южное в Актюбинской области».
Общественные слушания: состоятся 25 июня 2019 г. в 15-00 часов по адресу: Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с. Велиховка, актовый зал здания школы.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: АО «ДП «Актобе-Темир-ВС», тел.:8-7132-71-70-78.
Разработчик: ТОО «Казнедропроект».
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: kaznp0902@mail.ru.
Размещено: 24.05.2019г
Протокол размещено: 26.06.2019г

«АкТеп» ЖШС Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Құдықсай а.о. лиманды суару жүйелерін (бөгеттер, шлюз) қайта жаңарту жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау жүргізетінін хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 21 маусымда жергілікті уақыт 10-00-де Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Құдықсай а.о. Құдықсай ауылы мектебінің мәжіліс залы ( Акт залы) мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «АкТеп» ЖШС телефон +7 (7132) 404-075
Жобаны әзірлеген: ЖК «Керимбай Т.» тел: Тел: +7 (7132) 416-046 ; Барлық пікірлер мен ұсыныстар: 87132947352@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 23.05.2019ж.
Хаттама салынған күн:24.06.2019
ТОО «АкТеп» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту: «Реконструкция систем (дамбы, шлюз) лиманного орошения в Кудуксайском с.о. Хромтауского района Актюбинской области».
Общественные слушания: состоятся 21 июня 2019 г. в 10-00 часов по адресу: Актюбинская область г. Хромтауский район Кудуксайский с.о., с.Кудуксай актовый зал здания школы.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: 8 (7132) 552-628.
Заказчик: ТОО «АкТеп» телефон +7 (7132) 404-075.
Разработчик: ИП «Керимбай Т.» тел: +7 (7132) 416-046.
Документы по проекту размещены на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: 87132947352@mail.ru
Размещено: 23.05.2019г
Протокол размещено: 24.06.2019

«СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ бойынша «2019 жылы Кенқияқ тұзүсті кен орнын жайландыру ісін кеңейту», «2019 жылы Кенқияқ тұзасты кен орнын жайландыру ісін кеңейту» жұмыс жобаларының «Қоршаған ортаны қорғау тараулары (ҚОҚТ)» бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды.
Өткізу күні және орны: 2019 жылғы 11 маусымдағы жергілікті уақыт 11-30-да Ақтөбе облысы, Кеңкияқ ауылы «Кенқияқнефть» МГӨБ ғимаратының акт залы мекенжайында өтеді.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, басшының орынбасары: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел.8 (7132) 552-628.
Тапсырыс беруші: «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ телефон: 87132966810
Жобаны әзірлеуші: «Рысалдинов Д.С». ЖК.
Барлық шағымдар мен ұсыныстар OP.kz@mail.ru электронды поштасында қабылданады.
Салынған күні: 08.05.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 14.06.2019 ж.
АО «СНПС - Актобемунайгаз» сообщает о проведении общественных слушаний по проекту: Раздел охраны окружающей среды (РООС) к «Расширение обустройства месторождения Кенкияк надсолевой 2019г», «Расширение обустройства месторождения Кенкияк подсолевой 2019г»,
Дата и место проведения: 11 июнья 2019 года в 11-30 (по местному времени), по адресу: Актюбинская область, село Кенкияк актовый зал здания НГДУ «Кенкиякнефть»
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», отдел организации общественных слушаний:
Заместитель руководителя ГУ Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел.: +7 (7132) 55-26-28.
Заказчик: АО «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» телефон: 87132966810
Разработчик: ИП «Рысалдинов» Д.С.
Все замечания и предложения принимаются по адресу: OP.kz@mail.ru.
Размещено: 08.05.2019 г.
Протокол размещено: 14.06.2019 г.

Страницы