Общественные слушания методом опроса

21.01.2020 ж.
«Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ «Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Дон ауылындағы «Ангар типті» спорт кешенінің құрылысы», «Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Ақжар а.о. Ақжар ауылындағы «Ангар типті» спорт кешенінің құрылысы» жұмыс жобаларына Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) жобасы бойынша сауал нысанындағы қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, жауапты тұлға: Кубенов А.И., тел: 55-26-28, эл.пошта: expert_oos@mail.ru.
МЭС жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Экспертиза СП» ЖШС; Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 103.
Тапсырыс беруші: «Хромтау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, тел: +7 (71336) 59986.
Құжаттаманы әзірлеуші: ЖК «Керимбай Т.»; тел: 41-60-46.
Жоба бойынша құжаттама http://tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Ескертулер мен ұсыныстар 22.01.2020ж. – 18.02.2020ж. аралығында 87132947352@mail.ru эл. поштасы арқылы қабылданады.

21.01.2020 г.
ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проектам «Строительство спортивного комплекса «Типа ангар» в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области», «Строительство спортивного комплекса «Типа ангар» в с. Акжар Хромтауского района Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования», ответственное лицо: Кубенов А.И., тел: 55-26-28, эл. почта: expert_oos@mail.ru.
Государственный орган по проведению ГЭЭ: ТОО «Экспертиза СП», г. Актобе, ул. Маресьева, 103.
Заказчик: ТОО ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства». тел: +7 (71336) 59986.
Разработчик документации: ИП «Керимбай Т.»; тел: 41-60-46.
Документация по проекту размещена на сайте http://tabigat.aktobe.gov.kz.
Предложения и замечания принимаются в период 22.01.2020 г. – 18.02.2020 г. по эл. почте: 87132947352@mail.ru.

16.01.2020 ж.
«Южпромснаб» ЖШС «Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 41 разъезд, 268 учаскеде орналасқан битумды сақтау қоймасын кеңейту» жобасына Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша сауал нысанындағы қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, жауапты тұлға: Кубенов А.И., тел: 55-26-28, эл.пошта: expert_oos@mail.ru.
МЭС жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: «Экспертиза СП» ЖШС; Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 103.
Тапсырыс беруші: «Южпромснаб» ЖШС, 030011, ҚР, Ақтөбе қ., 41-разъезд, 324-ғимарат, тел: +7 (7132) 98-88-08.
Құжаттаманы әзірлеуші: «Khan-Sultan» ЖШС, Ақтөбе қ., Мичуринец б/ұ, 20/1; тел: 8 7132-741-759.
Жоба бойынша құжаттама http://tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Ескертулер мен ұсыныстар 16.01.2020ж. – 12.02.2020ж. аралығында zhakenova608@mail.ru эл. поштасы арқылы қабылданады.

16.01.2020 г.
ТОО «Южпромснаб» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по проекту Раздел Охраны окружающей среды (РООС) к рабочему проекту «Расширение существующего склада битумохранилища, расположенного в Актюбинской области, г. Актобе, 41 разъезд, участок 268».
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования», ответственное лицо: Кубенов А.И., тел: 55-26-28, эл. почта: expert_oos@mail.ru.
Государственный орган по проведению ГЭЭ: ТОО «Экспертиза СП», г. Актобе, ул. Маресьева, 103.
Заказчик: ТОО «Южпромснаб», 030011, РК, г. Актобе, 41-разъезд, 324-строение. тел: +7 (7132) 98-88-08.
Разработчик документации: ТОО «Khan-Sultan», г. Актобе, с/к Мичуринец, 20/1, тел: 8 7132-741-759.
Документация по проекту размещена на сайте http://tabigat.aktobe.gov.kz.
Предложения и замечания принимаются в период 16.01.2020 г. – 12.02.2020 г. по эл. почте: zhakenova608@mail.ru

13.01.2020
«Alina holding» ЖШС «Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданында орналасқан «Велиховское» кен орнында мәрмәрді өндіруге тау-кен жұмыстарының жоспары» жұмыс жобасына Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі, қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру бөлімі: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары: Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты реттеу басқармасы» ММ.
Тапсырыс беруші: «Alina holding» ЖШС, тел: 8 771 522-10-30.
Құжаттарды әзірлеуші: «Pegas oil company» ЖШС, тел: 8 (777) 167-93-93.
Ескертулер мен ұсыныстар 15.01.2020 ж. мен 12.02.2020 ж. аралығында: marat_bekmukashe@mail.ru мекенжайы бойынша жіберілсін.

13.01.2020
ТОО «Alina holding» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по проекту Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту «План горных работ на добычу мрамора месторождения Велиховское в Каргалинском районе Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Заказчик: «ТОО «Alina holding», тел: 8 777 522-10-30
Разработчик документации: ТОО «Pegas oil company, тел: 8 (777) 167-93-93.
Замечания и предложения отправлять в период: 15.01.2020г. по 12.02.2020г. по адресу: marat_bekmukashe@mail.ru.

13.01.2020
«Теміржол құрылыс-Атырау» ЖШС «Ақтөбе облысы, Шалқар ауданында орналасқан «Сартауское» кен орнында құрылыс тасты (диабаз) өндіруге өнеркәсіптік игеру жобасына қосымша» жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі, қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру бөлімі: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары: Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты реттеу басқармасы» ММ.
Тапсырыс беруші: «Теміржол құрылыс-Атырау» ЖШС, тел: 8 701 473-38-89.
Құжаттарды әзірлеуші: «Pegas oil company» ЖШС, тел: 8 (777) 167-93-93.
Ескертулер мен ұсыныстар 15.01.2020 ж. мен 12.02.2020 ж. аралығында: marat_bekmukashe@mail.ru мекенжайы бойынша жіберілсін.

13.01.2020
ТОО «Теміржол құрылыс-Атырау» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды (РООС) к рабочему проекту: «Дополнение к проекту промышленной разработки на добычу строительного камня (диабаза) на меторождении «Сартауское» в Мугалжарском районе Актюбинской области».
Местный исполнительный орган: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».
Заказчик: ТОО «Теміржол құрылыс-Атырау» , тел: 8 701 473-38-89
Разработчик документации: ТОО «Pegas oil company, тел: 8 (777) 167-93-93.
Замечания и предложения отправлять в период: 15.01.2020г. по 12.02.2020г. по адресу: marat_bekmukashe@mail.ru.

30.12.2019ж.
«Нектар» Құрылыс компаниясы» ЖШС «Ақтөбе қаласы, Батыс-2 ш/а, №340 учаскесі мекен-жайы бойынша 2 подъезді 9 қабатты тұрғын үй» жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі, қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру бөлімі: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары: Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік орган: «Мемсараптама» РМК.
Тапсырыс беруші: «Нектар» Құрылыс компаниясы» ЖШС, Ақтөбе қ., ш/а 11, Әз Наурыз 13 көш. тел: 8 (7132) 23-50-05.
Құжаттарды әзірлеуші: «Эко Бастау ҒӨО» ЖШС, Орал қаласы, к.Светлая 91тел: 8 (7132) 22-23-29 .
Ескертулер мен ұсыныстар 27.12.2019 жыл мен 28.01.2020 жыл аралығында: ekobastau@mail.ru мекенжайы бойынша жіберілсін.

30.12.2019 г.
ТОО «Строительная компания «Нектар» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды к рабочему проекту: «2-х подъездный 9-ти этажный жилой дом по адресу: г. Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, участок №340».
Местный исполнительный орган: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГП «Госэкспертиза».
Заказчик: ТОО «Строительная компания «Нектар»,г. Актобе, 11 мкр. ул.Әз Наурыз 13 тел:8(7132)23-50-05
Разработчик документации: ТОО «НПЦ Эко Бастау». г. Уральск, ул.Светлая 91, тел:8(7112)22-23-29.
Замечания и предложения отправлять в период: 27.12.2019г. по 28.01.2020г. по адресу: ekobastau@mail.ru.

25.12.2019
«M.G.M-Pride» ЖШС «Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қобда ауылдық округі, ҚобдаМұңайтпасов тұйық көшесі, 1А құрылысындағы газ құю бекетінің құрылысы» жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі, қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру бөлімі: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары: Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік орган: «Экспертиза СП» ЖШС, мекенжайы Ақтөбе қаласы, Маресьева 103 көшесі.
Тапсырыс беруші: «M.G.M-Pride» ЖШС Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Маресьеваның ғимараты 91., тел: 8 707 520-16-16.
Құжаттарды әзірлеуші: «Khan-Sultan» ЖШС, Ақтөбе қаласы, бағбандық ұжым Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 741-759.
Жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Ескертулер мен ұсыныстар 25.12.2019 жыл мен 27.01.2020 жыл аралығында: zhakenova608@mail.ru. мекенжайы бойынша жіберілсін.

ТОО «M.G.M-Pride» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды к рабочему проекту: «Строительство АГЗС, расположенного в Актюбинский области, Хобдинский район. сельский округ Кобдинский, село Кобда, переулок Мунайтпасов, строение 1А»
Местный исполнительный орган: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: «Экспертиза СП», г. Актобе, ул. Маресьева 103.
Заказчик: ТОО «M.G.M-Pride», Актюбинская область, г. Актобе, ул. Маресьева, здание 91. тел: 8 707 520-16-16.
Разработчик документации: ТОО «Khan-Sultan», г. Актобе, с/к Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 74-17-59.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа: tabigat.aktobe.gov.kz.
Замечания и предложения отправлять в период: 25.12.2019г. по 27.01.2020г. по адресу: zhakenova608@mail.ru.

25.12.2019
«Убайдуллин М.М.» «Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Әлімбет ауылдық округі, Әлімбет ауылы, есепті квартал 020, 13-ші учаскісінде орналасқан жанармай және газ бекетінің құрылысы» жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі, қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру бөлімі: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары: Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік орган: «Экспертиза СП» ЖШС, мекенжайы Ақтөбе қаласы, Маресьева 103 көшесі.
Тапсырыс беруші: «Убайдуллин М.М.» Ақтөбе қаласы, 12 микрорайон, 21Б үй, 3 пәтер., тел: 8 701 743-97-30.
Құжаттарды әзірлеуші: «Khan-Sultan» ЖШС, Ақтөбе қаласы, бағбандық ұжым Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 741-759.
Жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Ескертулер мен ұсыныстар 25.12.2019 жыл мен 27.01.2020 жыл аралығында: zhakenova608@mail.ru. мекенжайы бойынша жіберілсін.

«Убайдуллин М.М.» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды к рабочему проекту: «Строительство АЗС-АГЗС, расположенного в Актюбинский области, Каргалинский район. сельский округ Алимбетовский, село Алимбет, учетный квартал 020, земельный участок 13»
Местный исполнительный орган: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: «Экспертиза СП», г. Актобе, ул. Маресьева 103.
Заказчик: «Убайдуллин М.М.», г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21В, кв.3. тел: 8 701 743-97-30.
Разработчик документации: ТОО «Khan-Sultan», г. Актобе, с/к Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 74-17-59.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа: tabigat.aktobe.gov.kz.
Замечания и предложения отправлять в период: 25.12.2019г. по 27.01.2020г. по адресу: zhakenova608@mail.ru.

14.11.2019
Матаев Ж.У. ЖШС «Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкельдинский ауылдық округіндегі, Қарауылкелді ауылы, Болашақ көшесінде, 2А участкісінде орналасқан автомобиль газ бекетінің құрылысы» жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі, қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру бөлімі: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары: Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік орган: «Экспертиза СП» ЖШС, мекенжайы Ақтөбе қаласы, Маресьева 103 көшесі.
Тапсырыс беруші: Матаев Ж.У., Атырау қаласы, Приозерный тұрғын үйлері, 35-ші үй, 3-ші пәтер, тел: 8 (7292) 31-79-65.
Құжаттарды әзірлеуші: «Khan-Sultan» ЖШС, мекенжайы Ақтөбе қаласы, бағбандық ұжым Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 74-17-59.
Жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Ескертулер мен ұсыныстар 14.11.2019 жыл мен 12.12.2019 жыл аралығында: zhakenova608@mail.ru. мекенжайы бойынша жіберілсін.
Хаттама салынған күн: 20.12.2019ж.

Матаев Ж.У. сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды к рабочему проекту: «Строительство автогазозаправочной станции», расположенной по адресу: Актюбинская область, р-н Байганинский, с.о Карауылкелдинский, с. Карауылкелды, ул. Болашак, уч. 2А.
Местный исполнительный орган: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: «Экспертиза СП», г. Актобе, ул. Маресьева 103.
Заказчик: Матаев Ж.У., г. Актау, ж.м. Приозерный, д. 35, кв.3. тел: 8 (7292) 31-79-65.
Разработчик документации: ТОО «Khan-Sultan», г. Актобе, с/к Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 74-17-59.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа: tabigat.aktobe.gov.kz.
Замечания и предложения отправлять в период: 14.11.2019г. по 12.12.2019г. по адресу: zhakenova608@mail.ru.
Пртокол размещен: 20.12.2019г.

14.11.2019
«АЗС Лидер» ЖШС «Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Заречный-3, 1058/2-ші участкісінде орналасқан жанармай және газ бекетінің құрылысы» жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі, қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру бөлімі: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары: Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік орган: «Госэкспертиза» РМК, 030008, Ақтөбе қаласы, 11 шағын аудан, 106 «Б».
Тапсырыс беруші: «АЗС Лидер» ЖШС, ҚР, Ақтөбе қ., Индустриалды аймақ 675, тел: 8 (7132) 57-77-59, 57-77-71.
Құжаттарды әзірлеуші: «Khan-Sultan» ЖШС, мекенжайы Ақтөбе қаласы, бағбандық ұжым Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 74-17-59.
Жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Ескертулер мен ұсыныстар 14.11.2019 жыл мен 12.12.2019 жыл аралығында: zhakenova608@mail.ru. мекенжайы бойынша жіберілсін.
Хаттама салынған күн: 20.12.2019ж.
ТОО «АЗС Лидер» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды к рабочему проекту: «Строительство АЗС-АГЗС, расположенной по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, р-н Алматы, ж.м. Заречный-3, уч. 1058/2».
Местный исполнительный орган: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГП «Госэкспертиза», 030008 г. Актобе, 11 микрорайон, 106 «Б».
Заказчик: ТОО «АЗС Лидер», РК, г. Актобе, Промзона уч.675, тел: 8 (7132) 57-77-59, 57-77-71.
Разработчик документации: ТОО «Khan-Sultan», г. Актобе, с/к Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 74-17-59.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа: tabigat.aktobe.gov.kz.
Замечания и предложения отправлять в период: 14.11.2019г. по 12.12.2019г. по адресу: zhakenova608@mail.ru.
Протокол размещен: 20.12.2019г.

14.11.2019
«RailWayPoint» ЖШС «Әйтеке би ауданының, Комсомол ауылдық округіндегі, 1-ші участкісінде орналасқан сақтау пункті астындағы өндірістік базаны қайта құру» жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындау өткізілетінін хабарлайды.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі, қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру бөлімі: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары: Кубенов А.И., expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік орган: «Экспертиза СП» ЖШС, мекенжайы Ақтөбе қаласы, Маресьева 103 көшесі.
Тапсырыс беруші: ҚР «RailWayPoint» ЖШС, Ақтөбе қ.,«Полиграфист» бағбандық ұжым көшесі, 52-ші үй, тел: 8 (7132) 44-80-06.
Құжаттарды әзірлеуші: «Khan-Sultan» ЖШС, мекенжайы Ақтөбе қаласы, бағбандық ұжым Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 74-17-59.
Жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Ескертулер мен ұсыныстар 14.11.2019 жыл мен 12.12.2019 жыл аралығында: zhakenova608@mail.ru. мекенжайы бойынша жіберілсін
Хаттама салынған күн: 20.12.2019ж.

ТОО «RailWayPoint» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды к рабочему проекту: «Реконструкция производственнной базы под газонаполнительный пункт, » расположенного в Айтекебийский районе, с.о Комсомольский, уч. 1».
Местный исполнительный орган: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, отдел организации общественных слушаний: Заместитель руководителя ГУ: А.И. Кубенов, expert_oos@mail.ru, тел: 8 (7132) 55-26-28.
Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: «Экспертиза СП», г. Актобе, ул. Маресьева 103.
Заказчик: ТОО «RailWayPoint», г. Актобе, ул. СК «Полиграфист», дом 52, тел:8 (7132) 44-80-06.
Разработчик документации: ТОО «Khan-Sultan», г. Актобе, с/к Мичуринец 20/1., тел: 8 (7132) 74-17-59.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа: tabigat.aktobe.gov.kz.
Замечания и предложения отправлять в период: 14.11.2019г. по 12.12.2019г. по адресу: zhakenova608@mail.ru.
Протокол размещен: 20.12.2019г.

Страницы