Общественные слушания методом опроса

«Алтын Әсел» ЖШС; «Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы, Құмтоғай а/о, Қарақұдық ауылы; «Газ толтыру станцияларының құрылысы» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жұмыс жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: «Алтын Әсел» ЖШС; тел: 8 (7132) 94 79 40;
Жобаны әзірлеген: «Khan-Sultan»; ЖШС; тел: 8 701 676 27 77;
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар zhakenova608@mail.ru; электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 14.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 16.07.2019 ж.
ТОО «Алтын Әсель» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса к рабочему проекту: по пректу «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) «Строительство автомобильной газозаправочной станции по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, Кумтогайский с/о, с.Каракудык, трасса Самара-Шымкент, уч.1».
Заказчик: ТОО «Алтын Әсель»; тел: 8 (7132) 94 79 40;
Разработчик: ТОО «Khan-Sultan»; тел: 8 701 676 27 77;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: zhakenova608@mail.ru;
Размещено: 14.06.2019 г.
Протокол размещено: 16.07.2019 г.

«Жолжақсынов Б.Д» ЖК; «Ақтөбе облысы Алматы ауданы; «Газ толтыру станцияларының құрылысы» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жұмыс жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: «Жолжақсынов Б.Д» ЖК; тел: 8 (7132) 94 79 40;
Жобаны әзірлеген: «Khan-Sultan»; ЖШС; тел: 8 701 676 27 77;
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар zhakenova608@mail.ru; электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 14.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 16.07.2019 ж.
ИП «Жолжаксынов Б.Д» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса к рабочему проекту: по пректу «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) «Строительство автомобильной газозаправочной станции по адресу: город Актюбе, район Алматы, с.Магаджан, ж.м Магаджан, уч. 50Б и«Строительство автомобильной газозаправочной станции по адресу: в г. Актобе, трасса Актобе Орск, уч.95 ».
Заказчик: ИП «Жолжаксынов Б.Д»; тел: 8 (7132) 94 79 40;
Разработчик: ТОО «Khan-Sultan»; тел: 8 701 676 27 77;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: zhakenova608@mail.ru;
Размещено: 14.06.2019 г.
Протокол размещено: 16.07.2019 г.

«Төреханов Н.М» ЖК; «Ақтөбе облысы, Астана ауданы; «Газ толтыру станцияларының құрылысы» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жұмыс жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: «Төреханов Н.М» ЖК; тел: 8 (7132) 94 79 40;
Жобаны әзірлеген: «Khan-Sultan»; ЖШС; тел: 8 701 676 27 77;
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар zhakenova608@mail.ru; электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 14.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 16.07.2019 ж.
ИП «Туреханов Н.М.» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса к рабочему проекту: по пректу «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) «Строительство автомобильной газозаправочной станции по адресу: город Актюбе, район Астана тр. Богословкяа, уч.126».
Заказчик: ИП «Туреханов Н.М.»; тел: 8 (7132) 94 79 40;
Разработчик: ТОО «Khan-Sultan»; тел: 8 701 676 27 77;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: zhakenova608@mail.ru;
Размещено: 14.06.2019 г.
Протокол размещено: 16.07.2019 г.

«Мәңгібаев А.С.» ЖК; «Ақтөбе облысы, Ақтөбе-Мартук тас жолы; «Газ толтыру станцияларының құрылысы» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жұмыс жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: «Мәңгібаев А.С.» ЖК; тел: 8 (7132) 94 79 40;
Жобаны әзірлеген: «Khan-Sultan»; ЖШС; тел: 8 701 676 27 77;
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар zhakenova608@mail.ru; электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 14.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 16.07.2019 ж.
ИП «Мангибаев А.С.» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса к рабочему проекту: по пректу «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) «Строительство автомобильной газозаправочной станции по адресу: город Актюбе, район Алматы тр. Актобе-Мартук, уч.522».
Заказчик: ИП «Мангибаев А.С.»; тел: 8 (7132) 94 79 40;
Разработчик: ТОО «Khan-Sultan»; тел: 8 701 676 27 77;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: zhakenova608@mail.ru;
Размещено: 14.06.2019 г.
Протокол размещено: 16.07.2019 г.

«Үмбетрза З.Ө.» ЖК; «Ақтөбе қаласы; «Газ толтыру станцияларының құрылысы» «Қоршаған ортаны қорғау тарауы (ҚОҚТ)» жұмыс жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: «Үмбетрза З.Ө.» ЖК; тел: 8 777 185 54 84;
Жобаны әзірлеген: «Khan-Sultan»; ЖШС; тел: 8 701 676 27 77;
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар zhakenova608@mail.ru; электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 14.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 16.07.2019 ж.
ИП «Умберза З. О.» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса к рабочему проекту: по проекту «Раздел охраны окружающей среды» (РООС) «Строительство автомобильной газозаправочной станции по адресу: город Актюбе, район Алматы 41 разъезд, уч.522».
Заказчик: ИП «Умберза З. О.»; тел: 8 777 185 54 84;
Разработчик: ТОО «Khan-Sultan»; тел: 8 701 676 27 77;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: zhakenova608@mail.ru;
Размещено: 14.06.2019 г.
Протокол размещено: 16.07.2019 г.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; «Ақтөбе облысы, Теріскен-2 учаскесі; «2Д ОТНӘ сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу» жұмыс жобасына Қоршаған ортаның әсерін бағалау (ҚОӘБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ тел: 8 (7132) 76-87-78;
Жобаны әзірлеген: «Керимбай Т» ЖК; тел.: 8 (7132) 41-60-46.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар burkitbaev@cnpc-amg.kz; электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 13.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 16.07.2019 ж.
АО «СНПС-Актобемунайгаз» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса к рабочему проекту: по «Техническому проекту на проведения полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д на участке Терескен-2 Актбинской области».
Заказчик: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; тел: 8 (7132) 76-87-78;
Разработчик: ИП «Керимбай Т»; тел.: 8 (7132) 41-60-46;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: burkitbaev@cnpc-amg.kz;
Размещено: 13.06.2019 г.
Протокол размещено: 16.07.2019 г.

«Сағындықов М.К.» ЖК; «Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Әлімбет ауылдық округі, Әлімбет ауылы; «АГҚС құрылысы» жұмыс жобасына Қоршаған ортаның әсерін бағалау (ҚОӘБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: «Сағындықов М.К.» ЖК; тел: 8 (7132) 55-06-08;
Жобаны әзірлеген: "ИСТ-ЭКО" ЖШС; Маресьев көшесі, 77-3; тел.: 8 (7132) 55-06-08.
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар ist-eko@mail.ru; электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 13.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 15.07.2019 ж.
ИП «Сагиндыков М.К.» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса к рабочему проекту: по «Строительство АГЗС (автомобильной газозаправочной станции) по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, с/о Алимбетовский, с. Алимбетовка».
Заказчик: ИП «Сагиндыков М.К.»; тел: 8 (7132) 55-06-08;
Разработчик: ТОО "ИСТ-ЭКО", Маресьев көшесі, 77-3; тел.: 8 (7132) 55-06-08;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: ist-eko@mail.ru;
Размещено: 13.06.2019 г.
Протокол размещено: 15.07.2019 г.

«Коппер Текнолоджи» ЖШС; «Ақтөбе облысының, Хромтау ауданындағы «50 лет Октября» кен орнында тау кен жумыстарының салдарын жоюдың жоспары және болжалды есептік құнын есептеу» жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: «Коппер Текнолоджи» ЖШС; тел: 8 (7132) 94-74-05;
Жобаны әзірлеген: «НИПИ QАZTAUKEN» ЖШС; тел.: 8(701) 233-86-28;
Жергілікті атқарушы орган: «Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар yaslany@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 10.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 10.07.2019 ж.
ТОО «Коппер Текнолоджи» сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса к рабочему проекту: по «Плану ликвидации и расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче на месторождении «50 лет Октября» в Хромтауском районе, Актюбинской области»
Заказчик: ТОО «Коппер Текнолоджи»; тел: 8 (7132) 94-74-05;
Разработчик: ТОО «НИПИ QАZTAUKEN»; тел.: 8(701) 233-86-28;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: yaslany@mail.ru;
Размещено: 10.06.2019 г.
Протокол размещено: 10.07.2019 г.

"СНПС-АқтөбеМұнайГаз" АҚ; "Ақтөбе облысының Тақыр кен орнының оңтүстік-шығыс бөлігі аумағында 3Д ОТНЭ сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу техникалық жобасы бойынша" қоршаған ортаға әсерін бағалау (ҚОӘБ) жобасы бойынша сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: "СНПС-АқтөбеМунайГаз" АҚ; тел: 8 (7132) 76-87-78;
Жобаны әзірлеген: «Керимбай» ЖК; тел: 8(7132) 41-60-46;
Жергілікті атқарушы орган: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар burkitbaev@cnpc-amg.kz электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 05.06.2019 ж.
Хаттама салынған күн: 04.07.2019

АО "СНПС-АктобеМунайГаз" сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по проекту оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту: "К техническому проекту на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на территории юго-восточной части месторождения Такыр Актюбинской области Республики Казахстан"
Заказчик: АО "СНПС-АқтөбеМунайГаз"; тел: 8 (7132) 76-87-78;
Разработчик: ИП «Керимбай»; тел: 8(7132) 41-60-46;;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: burkitbaev@cnpc-amg.kz;
Размещено: 05.06.2019 г.
Протокол размещено: 04.07.2019

"Көктас" АҚ "Ақтөбе қаласының жерлерінде орналасқан Георгиевский кен орнының оңтүстік-батыс бөлігі құм-қиыршықтас қоспасын өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстары" жобасы бойынша ҚОӘБ-ға сауалнама түрінде қоғамдық тындауларды жариялайды.
Тапсырыс беруші: "Көктас" АҚ; Ақтөбе қаласы, Абылқайыр хан даңғылы 44 "Б"; тел: 8 (7132) 55-30-06;
Жобаны әзірлеген: "Алия-Ко" ЖШС, Ақтөбе қаласы, Саңкібай батыр даңғылы 74 "В"; тел.: 8 (7132) 90-53-12;
Жергілікті атқарушы орган: "Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ-сі. Өкілі: А.И.Кубенов.
Қызығушылық танытқан көпшіліктін пікірін тіркеу бойынша сауалнама парағының және материалдардың электрондық нұсқасы tabigat.aktobe.gov.kz сайтында орналасқан.
Барлық пікірлер мен ұсыныстар aliya_pt80@mail.ru электрондық поштасы арқылы қабылданады.
Салынған күні: 04.06.2019 ж.

АО "Коктас" сообщает о проведении общественных слушаний в форме опроса по проекту оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к рабочему проекту: "К плану горных работ по добыче песчанно-гравийной смеси Георгиевского месторождения (юго-западная часть) расположенного на землях г. Актобе"
Заказчик: АО "Коктас", город Актобе , пр. Абулкайыр хана 44 "Б"; тел: 8 (7132) 55-30-06;
Разработчик: ТОО "Алия-Ко", город Актобе, пр. Санкибай батыра 74 "В"; тел.: 8 (7132) 90-53-12;
Местный исполнительный орган : ГУ УПР и РП по Актюбинской области.
Представитель: Кубенов А.И.
Документы по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности размещено на сайте tabigat.aktobe.gov.kz.
Все замечания и предложения принимаются на электронную почту: aliya_pt80@mail.ru
Размещено: 04.06.2019 г.

Страницы